. Zasadniczo stosuje sie 4 metody dawkowania

Jeżeli np. użyjemy do betonu cementu marki ,,350, a wskaźnik cementowo-wodny wynosi 1,7 – to można obliczyć przybliżoną wytrzymałość betonu po 28 dniach twardnienia ze wzoru: R28 = 160 (1,7 – 0,5) = 192 kGfcm2 W wypadku użycia cementu marki ,,250 przy wskaźniku ~= 2,2, tj. przy znacznie mniejszej ilości wody niż poprzednio, otrzymamy ze wzoru : RZ8 = 140 (2,2 – 0,5) = 238 kGJcm2 Z przytoczonych przykładów wynika, że zmniejszając ilość wody można otrzymać większą wytrzymałość nawet przy słabszym dawkowaniu cementu; należy zapewnić betonowi odpowiednią urabialność i zastosować właściwy sposób zagęszczania zarobu, aby uzyskać możliwie szczelny beton w stanie świeżym. Niekiedy określa się w projekcie beton minimalną zawartością cementu ustalonej marki w 1 m3 gotowego betonu. Np. w rysunkach konstrukcyjnych lub w kosztorysach wymienia się beton o zawartości co najmniej 300 kg cementu marki ,,350, z drugiej strony jednak badane laboratory jnie próbki betonu nie mogą wykazać mniejszej wytrzymałości miarodajnej od przyjętej w obliczeniach statycznych dla zaprojektowania przekrojów elementów konstrukcyjnych (powiedzmy: 240 kG/cm 2) . Zasadniczo stosuje się 4 metody dawkowania: objętościowe, wagowo-objętościowe (kombinowane), wagowe oraz doświadczalno-obliczeniowe metodą prof. Paszkowskiego. [hasła pokrewne: olx rzeszów, vega meble białystok, mrówka kolorowanka ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kolorowanka olx rzeszów vega meble białystok