Zanieczyszczenia wody

Zanieczyszczenia wody Woda do zarabiania betonu nie może zawierać składników lub zanieczyszczeń, działających szkodliwie na wiązanie i twardnienie zaczynu i na wytrzymałość betonu. Bezsprzecznie nadaje się do betonu woda wodociągowa, zdatna do picia woda studzienna, czysta woda opadowa oraz rzeczna, o ile rzeka nie jest odbiornikiem ścieków przemysłowych i kanalizacyjnych. Na ogół nie powinno się używać wody z bagien i stawów. W wypadkach wątpliwych o przydatności wody decyduje badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu, zarobionego badaną wodą, przy czym wyniki badań należy porównać z uzyskaną, wytrzymałością próbek, zarobionych wodą o tym samym uziarnieniu kruszywa, zawartości cementu i ciekłości zarobu; ponadto należy wykonać analizę chemiczną, wykrywającą obecność w wodzie siarki, gdyż ujemny wpływ siarki występuje często dopiero po długim okresie twardnienia, wobec czego wytrzymałość betonu po 28 dniach może nie b yć miarodajna. D. STAL 1. Zastosowanie i rodzaje stali Jeżeli w konstrukcji występują naprężenia rozciągające groźne dla betonu, należy w odpowiednich przekrojach elementów konstrukcyjnych umieścić wkładki stalowe; beton uzbrojony wkładkami nazywa się żelbetem. Zasadniczym zadaniem uzbrojenia jest przejęcie naprężeń rozciągających; pręty stalowe wzmacniają ponadto beton na ścinanie, przeciwdziałają rysom lub pęknięciom betonu, spowodowanym odkształceniami termicznymi lub skurczem oraz niekiedy przy zbyt małych przekrojach betonu uzupełniają pracę betonu w strefie ściskanej, przenosząc część naprężeń. Na ogół stosuje się stal gładką pospolitej jakości (znak O i OW37), w budowlach silniej obciążonych używa się również stali specjalnych: OW50 (grzebieniowej), Griffellsteg oraz siatki jednolitej. [hasła pokrewne: wysokość baterii wannowej, mrówka kolorowanka, co zamiast płytek w kuchni ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni mrówka kolorowanka wysokość baterii wannowej