Wytrzymalosc betonu

Wytrzymałość betonu bada się przez ściskanie walców o średnicy i wysokości 16 lub 8 cm. Miarodajną jest wytrzymałość walca po 28 dniach od chwili jego wykonania. Zwykle przy wykonywaniu ważniejszych konstrukcji betonowych i żelbetowych pobiera się próbki betonu w czasie betonowania konstrukcji i ściska się je następnie po 28 dniach dla określenia i sprawdzenia wytrzymałości betonu. 1 Przyjęta urzędowo nazwa dla gazobetonów: cementowego – beton lekki Nr 1 oraz dla wapiennego – beton lekki nr 2. Przygotowanie betonu polega na: odmierzeniu składników cementu, kruszywa i wody w odpowiedniej proporcji, na wymieszaniu tych składników, ułożeniu w formę i zagęszczeniu. Kruszywo odmierza się za pomocą skrzynek lub taczek, a cement przez liczenie worków. Tylko centralne wytwórnie do odmierzania składników posługują się automatycznymi dozatorami i wagami. [patrz też: vega meble białystok, olx dzierżoniów, mrówka kościerzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kościerzyna olx dzierżoniów vega meble białystok