Wyróżnienie etapów w budowie domu

Polska branża budownictwa chyba każdemu kojarzy się z opóźnieniami. Celem ich niwelacji, wiele firm opracowuje harmonogram przeprowadzanych robót i się go skrupulatnie trzyma. Na potrzeby jego stworzenia, cały proces budowy został podzielony na stany: stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty  i prace wykończeniowe. Budowa domu na etapie stanu zerowego sprowadza się do wszelkich prac związanych z przygotowaniem ziemi pod fundament. Następnie robotnicy przystępują do prac związanych z wykonaniem fundamentu. Doprowadzenie powstającego budynku do stanu surowego otwartego wiąże się ze znacznie większym nakładem czasu. Firma staje przed wyzwaniem wznoszenia ścian, wykonania stropów, kominów, schodów oraz więźby. W zakresie wykonywanych w tej fazie obowiązków znajduje się również pokrycie dachu. Kolejnym etapem jest stan surowy zamknięty, osiągany po wstawieniu drzwi i okien oraz całkowitego pokrycia dachowego. W momencie zamknięcia tego etapu, z reguły rola budujących się kończy. Pozostaje jedynie kwestia rozliczenia.

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu