Wykop z luzami miedzy balami

Wykop z luzami między balami. Ten rodzaj obudowy stosuje się przy gruntach spoistych, gdzie nie zachodzi obawa obsypywania się gruntu. W szerokich wykopach czyli takich, przy których rozpiętość między ścianami przekracza 5,0 m, w warunkach istniejących na ulicach miast stosuje się zazwyczaj obudowę z bali lub dyli poziomych. Najczęściejstosowana jest tu tzw. metoda berlińska, o której będzie mowa w dalszej części niniejszego rozdziału. Obudowa z bali lub dyli pionowych jest rzadko stosowana w Polsce, chociaż w warunkach gruntów słabych ma niewątpliwie dużo zalet. Zaleca się stosowanie jej do obudowy szybów przy robotach tunelowych, jest ona zresztą stosowana do tego celu bardzo często w górnictwie jako obudowa czasowa przy głębieniu szybów kopalnianych [podobne: elgrom olsztyn, strop ackermana, rolety dzień i noc ]

Powiązane tematy z artykułem: elgrom olsztyn rolety dzień i noc strop ackermana