Wybór typu odeskowania

Wybór typu odeskowania. Przy obudowie czasowej wykopów kanalizacyjnych w miastach można stosować jeden z niżej wymienionych rodzajów obudowy. Dla wykopów o szerokości nie przekraczającej 5,0 m (w świetle ścian gruntu) stosuje się obudowę z bali poziomych (tzw. obudowa pozioma) albo obudowę z bali ustawionych pionowo (obudowa pionowa). Przy obudowie pionowej należy najpierw wymienić obudowę zwykłą, gdzie pionowe elementy obudowy czasowej (bale drewniane lub bale: z blachy stalowej) nie mają wpustów bocznych, mogą stykać się bokami a obudowa nie jest wodoszczelna. W niektóry przypadkach można stosować deski lub bale pionowe z wpustami bocznymi. Po wbiciu takich desek za pomocą urządzenia mechanicznego otrzymamy tzw. ściankę szczelną, nie przepuszczającą wody. [patrz też: dom w głębi lasu cda, mysz zaroślowa, mrówka kościerzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: dom w głębi lasu cda mrówka kościerzyna mysz zaroślowa