Wstrzasy powstajace po wbijaniu scianek

Obudowę wykopów kanalizacyjnych za pomocą ścianek szczelnych stosuje się w zasadzie bardzo rzadko. Przemawiają przeciw niej opisane wyżej względy hydrauliczne, czyli tendencja powstawania stanów kurzawkowych gruntu przy dnie wykopu oraz trudności wbijania ścianek szczelnych w warunkach miejskich. Trudności te są tym większe, im bliżej linii zabudowy znajduje się ścianka szczelna. Wstrząsy powstające po wbijaniu ścianek mogą być nieraz przyczyną uszkodzeń budynków znajdujących się w pobliżu. Poważną przeszkodą przy wykonywaniu ścianek szczelnych są urządzenia podziemne istniejące w ulicach miejskich. Nie wszystkie z tych urządzeń są zarejestrowane na planach ulic, szczególnie urządzenia stare oraz prawie zawsze różnego rodzaju kable. Aby nie uszkodzić tych urządzeń, należy wykonać wykop wzdłuż trasy ścianki szczelnej na głębokości ok. 2,0 m, czyli na tę głębokość, na której znajduje się większość urządzeń podziemnych. [podobne: dom w głębi lasu cda, waga prętów zbrojeniowych, olx dzierżoniów ]

Powiązane tematy z artykułem: dom w głębi lasu cda olx dzierżoniów waga prętów zbrojeniowych