Wielkosc powierzchni ruchu

Powierzchnia ruchu (Pr) umożliwia bezpośrednie lub pośrednie dojście do każdego z podanych w programie pomieszczeń. Wielkość powierzchni ruchu w założeniach projektowych przyjmuje się w ilości 8-:-301)/0 ogólnej powierzchni użytkowej. Prócz powierzchni ruchu przewiduje się jeszcze powierzchnię konstrukcyjną, którą zajmują mury, filary i ścianki działowe otaczając wszystkie pomieszczenia. Przewidywana kubatura budynku. Założenia projektowe określają również wymaganą wysokość poszczególnych pomieszczeń. Wysokość pomieszczeń bywa różna, zależnie od przeznaczenia i od kondygnacji, na której pomieszczenia się znajdują. Jeżeli wysokość poszczególnych pomieszczeń jest różna, to kubaturę oblicza się, sumując poszczególne objętości. Uzyskana w ten sposób sumaryczna kubatura budynku stanowi ważny czynnik sprawdzający przy projektowaniu, [patrz też: dachówka karpiówka wymiary , waga prętów zbrojeniowych , mrówka kraśnik  ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary mrówka kraśnik waga prętów zbrojeniowych