W równaniu ciezary wlasciwe wszystkich czterech skladników latwo ustalic, ciezary zas cementu i wody znajdujemy, obliczajac z równania , zaleznie od marki cementu

W równaniu ciężary właściwe wszystkich czterech składników łatwo ustalić, ciężary zaś cementu i wody znajdujemy, obliczając z równania , zależnie od marki cementu, wskaźnik cementowo-wodny i przyjmując w przybliżeniu ilość wody potrzebnej dla uzyskania odpowiedniej konsystencji betonu. Pozostają do ustalenia ciężary . Jeżeli założymy, że wzajemny stosunek piasku do żwiru jest np. 1 : 2, lub miału do tłucznia jest 1 : 1,5, to w równaniu G = 2F lub G = 1,5F, czyli otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą, które łatwo rozwiązać. Takie uproszczenie nie jest jednak słuszne, gdyż mieszanina obu rodzajów kruszyw w stosunku l : 2 lub l : 1,5 może okazać się niedostatecznie gęstą. Dlatego też w tym wypadku postępujemy inaczej. Z wykresu graficznych krzywych uziarnienia wg PNB-196 wynika, że zawartość piasku w kruszywie powinna znajdować się w granicach od 30 do 50%, przy czym dla betonów mniej ciekłych (beton ubijalny) jest ona bliższa do lnej granicy (30%); dla betonu półciekłego (plastycznego) winna dochodzić do 40%, przy betonach o znacznej ciekłości (beton lany) do 50%. Mając już poprzednio ustaloną konsystencję betonu, wykonujemy 3 – 4 próbki kruszywa (mieszaniny piasku i żwiru), przyjmując w próbkach sąsiednie procentowe zawartości piasku zależnie od ciekłości betonu; np. dla betonu ubijalnego można przyjąć 30, 31, 32 i 33% piasku w kruszywie. [patrz też: elgrom olsztyn, mrówka kowalewo pomorskie, rolety dzień i noc ]

Powiązane tematy z artykułem: elgrom olsztyn mrówka kowalewo pomorskie rolety dzień i noc