Usuwanie zanieczyszczen gliniastych i ilastych

Usuwanie zanieczyszczeń gliniastych i ilastych a) Kruszywo nasypuje się do skrzyni ustawionej ze spadkiem i zaopatrzonej w dolnym boku w otwór zasłonięty gęstą, siatką, drucianą i polewa się obficie wodą, mieszając bez przerwy grabiami lub łopatami. Strumień wody porywa drobne cząstki zanieczyszczeń i odpływa wraz z nimi przez siatkę. b) Koryto z desek, posiadające w dnie gęstą siatkę, ustawia się na kobyłkach ze znacznym pochyleniem; do dna koryta przybija się listewki, aby zmniejszyć szybkość ruchu ziarn kruszywa i tym samym dokładniej przepłukać kruszywo. Przy tym sposobie strumień wody powinien być silniejszy niż poprzednio, gdyż mieszanie kruszywa w wąskim korycie jest utrudnione. Jeżeli zbierający się pod siatką osad zawiera jeszcze znaczną ilość drobnego kruszywa, może on być ponownie przepłukany. c) W wypadku dodatkowego zanieczyszczenia kruszywa cząstkami roślinnymi dobrze jest zastosować przemycie systemem kaskadowym. Wówcza s ziarna kruszywa jako cięższe od domieszek opadają na dno koryta, zanieczyszczenia zaś są porywane i przenoszone dalej przez przepływającą wodę. d) Na dużych budowach, na których wykonuje się poważne roboty betonowe lub żelbetowe, stosuje się dla usunięcia zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych płuczkarki mechaniczne. [więcej w: co zamiast płytek w kuchni, wysokość baterii wannowej, olx rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni olx rzeszów wysokość baterii wannowej