Ustalona dlugosc elementów obudowy

Ustalona długość elementów obudowy (np. długość bali przy obudowie drewnianej poziomej) powoduje konieczność podziału wykopu na odcinki odpowiadające tej długości oraz konieczność opracowania, zarówno dla robót wykopowych, jak i właściwych robót montażowo-budowlanych, metody wykonawstwa dla każdego odcinka osobno. Deskowanie takiego odcinka powinno stanowić odrębną całość, przy zapewnieniu stateczności obudowy. Nie mogą np. podłużne bale deskowania poziomego wystawać poza ustaloną sekcję wykopu (tzw. klatkę) itp. W dalszej części tego rozdziału będzie szczegółowo wyjaśniony sposób wykonywania robót zgodny z powyższą zasadą. 7. 3. 1. 2. [podobne: strop ackermana, alsafloor, vega meble białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: alsafloor strop ackermana vega meble białystok