Odpornosc na uderzenie

Odporność na uderzenie Odporność materiału kamiennego na uderzenie charakteryzują dwie cechy: zwięzłość i odporność na działanie uderzenia lub ciśnienia. Cechy te są szczególnie ważne dla materiałów kamiennych stosowanych do celów drogowych w postaci kruszywa naturalnego lub sztucznego. Zwięzłość Zwięzłość jest to wytrzymałość kamienia na uderzenie (na aparacie Pagea) wyrażona liczbą uderzeń do chwili zniszczenia próbki. Badanie przeprowadza się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości równej 25 mm. Przygotowaną próbkę kładzie się na kowadle aparatu udarowego w odpowiednim uchwycie. Continue reading „Odpornosc na uderzenie”

Zmiennosc wytrzymalosci miarodajnej i wytrzymalosci betonu po 90 dniach twardnienia przy zmiennym wspólczynniku cementowo-wodnym przedstawiaja krzywe

Zmienność wytrzymałości miarodajnej i wytrzymałości betonu po 90 dniach twardnienia przy zmiennym współczynniku cementowo-wodnym przedstawiają krzywe . Największą wytrzymałość uzyskuje beton przy bliskim liczby 2,2 (~= 0; 45) , a więc przy mniej więcej dwukrotnie większej ilości wody, niż wymagają procesy chemiczne. Fakt osiągania przez beton największej wytrzymałości ~ = 2,2 tłumaczy się tym, że beton ten ma dobrą urabialność, dzięki której uzyskuje możliwie dużą szczelność w stanie świeżym; beton o zaczynie pełnym nie posiada porów powstających na skutek odparowania wody, lecz nie ma dostatecznej szczelności, gdyż wskutek, małej ciekłości próżnie kruszywa nie są należycie zapełnione. Ze wzrostem ciekłości beton staje się po odparowaniu nadmiaru wody bardziej porowaty przy tej samej, co dla ~ = 2,2 lub niewiele lepszej szczelności. Z porównania krzywych wynika, że z biegiem czasu wytrzymałość wodnistych betonów wzrasta ba rdziej, niż betonów o mniejszej zawartości wody; zjawisko to tłumaczy się postępującą nadal hydratacją stwardniałego betonu, zmniejszającą porowatość betonu. Continue reading „Zmiennosc wytrzymalosci miarodajnej i wytrzymalosci betonu po 90 dniach twardnienia przy zmiennym wspólczynniku cementowo-wodnym przedstawiaja krzywe”

. Zasadniczo stosuje sie 4 metody dawkowania

Jeżeli np. użyjemy do betonu cementu marki ,,350, a wskaźnik cementowo-wodny wynosi 1,7 – to można obliczyć przybliżoną wytrzymałość betonu po 28 dniach twardnienia ze wzoru: R28 = 160 (1,7 – 0,5) = 192 kGfcm2 W wypadku użycia cementu marki ,,250 przy wskaźniku ~= 2,2, tj. przy znacznie mniejszej ilości wody niż poprzednio, otrzymamy ze wzoru : RZ8 = 140 (2,2 – 0,5) = 238 kGJcm2 Z przytoczonych przykładów wynika, że zmniejszając ilość wody można otrzymać większą wytrzymałość nawet przy słabszym dawkowaniu cementu; należy zapewnić betonowi odpowiednią urabialność i zastosować właściwy sposób zagęszczania zarobu, aby uzyskać możliwie szczelny beton w stanie świeżym. Niekiedy określa się w projekcie beton minimalną zawartością cementu ustalonej marki w 1 m3 gotowego betonu. Np. Continue reading „. Zasadniczo stosuje sie 4 metody dawkowania”

Nowoczesna architektura : International Retreat / Weiss / Manfredi

Paul Warchol For Weiss / Manfredi International Retreat.
centrum konferencyjne dla organizacji międzynarodowych w celu omówienia spraw i polityki.
projekt jest przykładem podkreślenia przez firmę integracji architektury i krajobrazu.
Szereg istniejących budynków z początku XX wieku znajduje się na terenie o powierzchni 400 akrów, a projekt wykorzystuje sieć ogrodów, aby stworzyć ramy dla tych odnowionych i programowo przekształconych struktur.
Więcej zdjęć i więcej o projekcie po przerwie. Continue reading „Nowoczesna architektura : International Retreat / Weiss / Manfredi”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Kompleks szkolny San Vito di Cadore / ATENASTUDIO

Dzięki uprzejmości ATENASTUDIO włoscy architekci ATENASTUDIO podzielili się z nami swoim projektem na Międzynarodowy Konkurs dla nowego przedszkola i przedszkola w San Vito di Cadore we Włoszech.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Projekt kompleksu szkolnego San Vito di Cadere, zawarty w międzynarodowym konkursie w związku z inżynierią Krej, opiera się na wizualnych i emocjonalnych relacjach z górskimi szczytami Dolomitów oraz przestrzennych i fizycznych relacjach między dziećmi a dziećmi.
oprawa.
Trzy planowane cele kompleksu (tj. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Kompleks szkolny San Vito di Cadore / ATENASTUDIO”

Budownictwo wczoraj i dzis : SAUNA / BUDCUD

Dzięki uprzejmości polskich architektów BUDCUD, BUDCUD, przedstawiliśmy nam swój najnowszy projekt, kompleks saun na brzegu Wisły w Warszawie.
Dodatkowe obrazy, schematy i krótki opis od architekta po skoku.
Projekt SAUNA zakłada ekologiczną rewitalizację fragmentu prawego brzegu Wisły w Warszawie.
Miejsce saun to obszar pomiędzy dwoma mostami: Dlasko-Drabrowski i Gdański.
Dzięki uprzejmości BUDCUD Propozycja wielofunkcyjnego programu obejmuje: kompleksy saun dla mężczyzn i kobiet, zewnętrzne jacuzzi, odkryty basen do wchłaniania, taras rekreacyjny i restaurację. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : SAUNA / BUDCUD”

Ze swiata architektury – Sainsbury Center Normana Fostera

Xavier de Jauréguiberry W opinii angielskiego Heritage, minister architektury Ed Vaizey wymienił pierwszy duży publiczny budynek Normana Fostera: Sainsbury Center z 1977 roku na University of East Anglia, Norwich, w Wielkiej Brytanii.
Według BDOnline, popularne muzeum sztuki publicznej, w którym znajduje się kolekcja Lorda i Lady Sainsbury, uzyskało ochronę klasy II * za innowacyjną inżynierię, elegancki design, historyczny związek, elastyczność i wartość grupy.
Rewolucyjna konstrukcja oferuje innowacyjną, prefabrykowaną strukturę modułową, która jest sprytnie zaprojektowana, aby umożliwić późniejsze rozbudowanie.
Vaizey opisał:.
Projekt Normana Fostera dla Sainsbury Center jest rozpoznawany na całym świecie jako szczytowy punkt w brytyjskim. Continue reading „Ze swiata architektury – Sainsbury Center Normana Fostera”

Kącik architekta – Cranes of Palermo Proposal / De Fournier & Associados

Dzięki uprzejmości De Fournier & Associados Propozycja architektoniczna dla Żurawów w Palermo opiera się na relacji między obrazem interwencyjnym a bogatą lokalną historią Sycylii, w szczególności na baroku elementów scenograficznych i ornamentalnych.
Zaprojektowany przez De Fournier & Associados, nowa propozycja ma jako odniesienie słabo moderowane cechy baroku, zaskoczenie, że ekspresja jego wizerunku powoduje, gdy jest postrzegana.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Żurawie w Palermo, uderzające elementy krajobrazu w mieście od 30 lat, mają szansę stać się punktem zwrotnym dla rewitalizacji portu wraz z rozmieszczeniem centrum kulturalnego i rekreacyjnego z wykorzystaniem ich struktur, a także budowy cała powierzchnia podłogi na parterze. Continue reading „Kącik architekta – Cranes of Palermo Proposal / De Fournier & Associados”