Krzywe obrazuja zmiennosc wytrzymalosci zaleznie od róznych wskazników cementowo-wodnych przy uzyciu cementu portlandzkiego

Krzywe obrazują zmienność wytrzymałości zależnie od różnych wskaźników cementowo-wodnych przy użyciu cementu portlandzkiego, przy stałym uziarnieniu i pozostających bez zmian warunkach atmosferycznych twardnienia betonu; zmiana wymienionych czynników może zmienić kształt krzywych i przesunąć w lewo lub w prawo przedział maksymalnych rzędnych; wartości naprężeń niszczących (wytrzymałości) należy również traktować orientacyjnie. 3. Stopnie ciekłości betonu Pod względem ciekłości rozróżniamy w praktyce trzy rodzaje betonu: beton ubijalny, którego wilgotność nie przewyższa wilgotności ziemi, beton plastyczny (półciekły) , posiadający konsystencję gęstej śmietany oraz beton lany (ciekły), spływający z łopaty przy poziomym jej położeniu. Jak łatwo zauważyć, nawet najmniej ciekły beton ubijalny ma wskaźnik cementowo-wodny mniejszy od wskaźnika zaczynu pełnego – = – = 4,35, tzn. że i w tym betonie powstają pewne, nieduże zres ztą ilości mikroporów. Continue reading „Krzywe obrazuja zmiennosc wytrzymalosci zaleznie od róznych wskazników cementowo-wodnych przy uzyciu cementu portlandzkiego”

W równaniu ciezary wlasciwe wszystkich czterech skladników latwo ustalic, ciezary zas cementu i wody znajdujemy, obliczajac z równania , zaleznie od marki cementu

W równaniu ciężary właściwe wszystkich czterech składników łatwo ustalić, ciężary zaś cementu i wody znajdujemy, obliczając z równania , zależnie od marki cementu, wskaźnik cementowo-wodny i przyjmując w przybliżeniu ilość wody potrzebnej dla uzyskania odpowiedniej konsystencji betonu. Pozostają do ustalenia ciężary . Jeżeli założymy, że wzajemny stosunek piasku do żwiru jest np. 1 : 2, lub miału do tłucznia jest 1 : 1,5, to w równaniu G = 2F lub G = 1,5F, czyli otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą, które łatwo rozwiązać. Takie uproszczenie nie jest jednak słuszne, gdyż mieszanina obu rodzajów kruszyw w stosunku l : 2 lub l : 1,5 może okazać się niedostatecznie gęstą. Continue reading „W równaniu ciezary wlasciwe wszystkich czterech skladników latwo ustalic, ciezary zas cementu i wody znajdujemy, obliczajac z równania , zaleznie od marki cementu”

Nowoczesna architektura : International Retreat / Weiss / Manfredi

Paul Warchol For Weiss / Manfredi International Retreat.
centrum konferencyjne dla organizacji międzynarodowych w celu omówienia spraw i polityki.
projekt jest przykładem podkreślenia przez firmę integracji architektury i krajobrazu.
Szereg istniejących budynków z początku XX wieku znajduje się na terenie o powierzchni 400 akrów, a projekt wykorzystuje sieć ogrodów, aby stworzyć ramy dla tych odnowionych i programowo przekształconych struktur.
Więcej zdjęć i więcej o projekcie po przerwie. Continue reading „Nowoczesna architektura : International Retreat / Weiss / Manfredi”

Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza

Otrzymany beton zgarniamy całkowicie do specjalnego objętościomierza, zwracając uwagę na -to, żeby na blasze stołu nie było żadnych pozostałości zarobu. Objętościomierz składa się z żelaznego cylindra z przyspawanym do niego denkiem oraz wstawką do mierzenia objętości betonu; zagęszczanie zarobu dokonuje się za pomocą żelaznego ubijaka. Jeżeli po zmierzeniu objętości zarobu w cylindrze okaże się, że objętość ta jest większa lub mniejsza od założonej (10 litrów), to należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć ilości cementu, składników kruszywa oraz wody, pozostawiając bez zmiany wskaźnik cementowo-wodny. Podanemu projektowaniu towarzyszy przesiew składników betonu przez komplet sit, obliczenie rzędnych krzywej uziarnienia dla zaprojektowanej mieszanki oraz wykreślenie tej krzywej. Po otrzymaniu dotychczas omawianego laboratoryjnego składu betonu przystępujemy do praktycznego ustalenia mieszanki roboczej, którą będziemy przygotowyw ać celem zabetonowania konstrukcji. Continue reading „Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza”

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Green Roof Part VI

Dwa domy, dwie szkoły i jeden klub tenisowy.
Wszystkie z niesamowitymi ekologicznymi zielonymi dachami.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Mill Valley Hillside / McGlashan Architecture Projekt Mill Valley Hillside jest rezydencją dla trzech pokoleń, w dwóch oddzielnych mieszkaniach, pod jednym zielonym dachem.
To przybliża dziadków do ich dzieci i wnuków, a jednocześnie tworzy przestrzenie dostosowane do każdego pokolenia. Continue reading „Budownictwo i architektura : AD Round Up: Green Roof Part VI”

Architektura 21szego wieku : Nowe siedziby rządu izraelskiego / architektów Zarhy

Dzięki uprzejmości Zarhy Architekci Zarhy Architekci zostali wybrani spośród trzech innych finalistów, aby wziąć udział w ostatniej rundzie zaproszonego konkursu na zaprojektowanie nowej siedziby rządu izraelskiego w Jerozolimie.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Czym jest demokracja.
Państwo zostało stworzone dla człowieka, a nie dla państwa.
twierdził Albert Einstein. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Nowe siedziby rządu izraelskiego / architektów Zarhy”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Green Hill / Tengiz Alaverdashvili

Dzięki uprzejmości Tengiz Alaverdashvili Lappset Group Oy przyznała pierwszą nagrodę w ich międzynarodowym konkursie na projekt 3 pokolenia na rzecz Tengiz Alaverdashvili.
Green Hill ..
Jego uproszczone podejście do wielopokoleniowej, uniwersalnej przestrzeni parkowej stworzyło projekt, który opiera się wyłącznie na programach użytkowników, umożliwiając przyjemną, relaksującą atmosferę.
Dodatkowe zdjęcia i opis architektów po przerwie.
CONCEPT Courtesy Tengiz Alaverdashvili Celem wniosku jest stworzenie uniwersalnego miejsca, w którym wszystkie trzy pokolenia będą czuć się komfortowo. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Green Hill / Tengiz Alaverdashvili”

Architektura 21szego wieku : Budowanie nowego budynku targowego / Mario Corea Arquitectura

Dzięki uprzejmości Mario Corea Arquitectura Architekci Mario Corea i Eugenio Tioni z Mario Corea Arquitectura zwyciężyli ostatnio w konkursie na projekt budynku New Trade Fair w Mendoza w Argentynie.
Zlokalizowane w głównym parku miejskim Mendozy, ich projekt opiera się na roli budynku w budowie miasta, a nie zbliżaniu się do projektu jako izolowany obiekt w środku zielonej strefy.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Budynek jest pomyślany jako seria modułów umieszczonych wzdłuż ulicy dla pieszych. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Budowanie nowego budynku targowego / Mario Corea Arquitectura”