Twardosc skaly jako calosc

Twardość skały jako całość można określić wg, Mohsa jedynie wówczas, gdy składa się ona z jednego tylko minerału (gips, marmur, anhydryt). Twardość skały złożonej ustala się przez zbadanie jej ścieralności na tarczy i porównanie ze ścieralnością innych materiałów. Najbardziej istotną cechą dla. jakości materiału kamiennego, jest równomierna ścieralność, co zależy w dużej mierze od wielkości ziarn składników skałotwórczych. Równomierną ścieralność wykazują skały wybuchowe drobnoziarniste, O ścieralności skał osadowych decyduje rodzaj skały, a przy piaskowcach – rodzaj lepiszcza. Continue reading „Twardosc skaly jako calosc”

Ogólna charakterystyka stali stosowanej do zelbetu

Ogólna charakterystyka stali stosowanej do żelbetu Z punktu widzenia wytrzymałości stale budowlane i specjalne charakteryzuje wykres rozciągania. Próbka poddana obciążeniom – rozciągającym, w początkowej fazie wydłuża się nieznacznie, przy czym odkształcenia są sprężyste, tzn. znikają z chwilą usunięcia sil rozciągających. Punkt nazywa się granicą sprężystości, odcinek jest zbliżony do odcinka prostej. Przy dalszym wzroście obciążeń do punktu krzywej wydłużenia badanej próbki składają się z wydłużeń sprężystych i plastycznych (trwałych); po odjęciu obciążenia wydłużenia plastyczne pozostają. Continue reading „Ogólna charakterystyka stali stosowanej do zelbetu”

Nowoczesna architektura : Nowy ratusz i sala koncertowa w Holon / Zarhy Architekci

Dzięki uprzejmości Zarhy Architekci Zarhy Architekci z siedzibą w Tel Avivie podzielili się z nami swoją propozycją dotyczącą Nowego Ratusza i sali koncertowej w Holon International Competition, za który otrzymali trzecią nagrodę.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Holon.
S Plaza Przez całą ludzką historię,.
Rynek miasta. Continue reading „Nowoczesna architektura : Nowy ratusz i sala koncertowa w Holon / Zarhy Architekci”

Budownictwo i architektura : AD Recommends: Best of the Week

Czy w zeszłym tygodniu widziałeś Tham & Videg.
Rd s Tree Hotel.
Ten niesamowity projekt w Szwecji oraz cztery inne niesamowite budynki, które mogłeś przegapić po przerwie.
Tree Hotel / Tham & Videg.
R Arkitekter Schronisko na drzewach; lekka aluminiowa konstrukcja zawieszona wokół pnia drzewa, pudełko z 4 x 4 x 4 metry w lustrzanym szkle. Continue reading „Budownictwo i architektura : AD Recommends: Best of the Week”