Mieszanie reczne betonu

Mieszanie ręczne polega na kilkakrotnym przerzucaniu łopatą kruszywa z cementem na drewnianym pomoście o wymiarze 4 X 3 m. Najpierw miesza się piasek z cementem na sucho, a z chwilą, gdy mieszanina nabierze jednolitego wyglądu z polewaczki zaopatrzonej w sitko dolewa się do niej wody i miesza aż do otrzymania jednolitej masy. Mieszanie ręczne betonu nie daje tak dobrych wyników jak mieszanie maszynowe w betoniarkach, o których będzie mowa w dalszym rozdziale podręcznika. Beton zagęszcza się w deskowaniu przez ubijanie drewnianymi lub stalowymi ubijakami albo przy użyciu wibratorów wgłębnych buławowych. W tym celu zakończenie wibratora, tzw. Continue reading „Mieszanie reczne betonu”

Wytrzymalosc betonu

Wytrzymałość betonu bada się przez ściskanie walców o średnicy i wysokości 16 lub 8 cm. Miarodajną jest wytrzymałość walca po 28 dniach od chwili jego wykonania. Zwykle przy wykonywaniu ważniejszych konstrukcji betonowych i żelbetowych pobiera się próbki betonu w czasie betonowania konstrukcji i ściska się je następnie po 28 dniach dla określenia i sprawdzenia wytrzymałości betonu. 1 Przyjęta urzędowo nazwa dla gazobetonów: cementowego – beton lekki Nr 1 oraz dla wapiennego – beton lekki nr 2. Przygotowanie betonu polega na: odmierzeniu składników cementu, kruszywa i wody w odpowiedniej proporcji, na wymieszaniu tych składników, ułożeniu w formę i zagęszczeniu. Continue reading „Wytrzymalosc betonu”

Wstrzasy powstajace po wbijaniu scianek

Obudowę wykopów kanalizacyjnych za pomocą ścianek szczelnych stosuje się w zasadzie bardzo rzadko. Przemawiają przeciw niej opisane wyżej względy hydrauliczne, czyli tendencja powstawania stanów kurzawkowych gruntu przy dnie wykopu oraz trudności wbijania ścianek szczelnych w warunkach miejskich. Trudności te są tym większe, im bliżej linii zabudowy znajduje się ścianka szczelna. Wstrząsy powstające po wbijaniu ścianek mogą być nieraz przyczyną uszkodzeń budynków znajdujących się w pobliżu. Poważną przeszkodą przy wykonywaniu ścianek szczelnych są urządzenia podziemne istniejące w ulicach miejskich. Continue reading „Wstrzasy powstajace po wbijaniu scianek”

Stan obciazen sciany zmienia sie

Przy obliczaniu ścian oporowych, jako miarodajne naprężenie obciążające przyjmujemy wielkości obciążeń poziomych ściany odpowiadające stanowi czynnemu naprężeń. W każdym z tych przypadków powstaje ruch górnej krawędzi ściany, a więc i ruch punktu . Stan obciążeń ściany zmienia się, rosnąc proporcjonalnie do głębokości. Na głębokości H poziome obciążenie jednostkowe Ph ściany wyrazi się wzorem Ph = r H tg2 (450 – cp/2) Wypadkowa parcia poziomego, przechodząc przez środek ciężkości trójkąta obciążeń znajduje się na jednej trzeciej wysokości ściany, licząc od jej spodu. Opisane wyżej warunki nie mogą powstać przy ścianach wykopów odeskowanych. Continue reading „Stan obciazen sciany zmienia sie”

Beben Devala do badania scieralnosci kruszywa kamiennego

Bęben Devala do badania ścieralności kruszywa kamiennego Próbkę wsypuje się do bębna Devala. Liczba obrotów bębna w czasie badania (5 godzin) wynosi 10000 obrotów. Po ukończeniu próby całkowitą zawartość bębna przesiewa się przez sito o otworach 1,68 mm. Zawartość sita dokładnie się przemywa, suszy i waży. Ścieralność S oblicza się w procentach ze wzoru: S = c, – c2X 100 gdzie: CI – Ciężar próbki suchej przed próbą, C2 – ciężar próbki po próbie. Continue reading „Beben Devala do badania scieralnosci kruszywa kamiennego”

Do analizy kruszywa drobnego (piasku i maczki)

Do analizy kruszywa drobnego (piasku i mączki) używany jest komplet sit ASTM o oczkach kwadratowych. , W wielu laboratoriach drogowych są stosowane do ustalenia frakcji kruszywa sita wg DIN . Do przesiewu kruszywa grubszego stosowane są sita z otworami okrągłymi o średnicy otworów 5, 10, 15 i 25 mm. Do analizy sitowej należy użyć całkowitą liczbę gramów kruszywa wysuszonego do stałego ciężaru w temperaturze 105 C. Dla kruszywa o grubszym uziarnieniu ilość kruszywa powinna wynosić 2500 -:- 5000 g, dla piasku i mączki 100 -:- ~50 g. Continue reading „Do analizy kruszywa drobnego (piasku i maczki)”

Bezposrednio po zakonczeniu ukladania nastepuje zsiadanie sie betonu;

Bezpośrednio po zakończeniu układania następuje zsiadanie się betonu; część wody występuje na powierzchnię i stąd odparowuje. Z pozostałej ilości wody, tzw. wody strukturalnej, tylko część wiąże się chemicznie z cementem. Ciężar wody łączącej się chemicznie z cementem wynosi około 23 % wagi cementu, nadmiar zaś wody strukturalnej odparowuje z twardniejącego betonu, tworząc w nim drobne pory, tzw. mikropory i zmniejszając wytrzymałość materiału. Continue reading „Bezposrednio po zakonczeniu ukladania nastepuje zsiadanie sie betonu;”

DAWKOWANIE WAGOWO-OBJETOSCIOWE

DAWKOWANIE WAGOWO-OBJĘTOŚCIOWE Metoda wagowo-objętościowa dawkowania polega na tym, że kruszywo i wodę dozujemy objętościowo, cement zaś wagowo. Dając cement na wagę, mamy gwarancję, że w każdym metrze sześciennym wykonanego betonu będzie przy dokładnym wymieszaniu składników jednakowa ilość cementu. Projektując mieszankę, korzystamy z tablicy , w której zamieszczono przybliżone ilości kruszywa i wody w 1 ma ułożonego w deskowaniu betonu, zależnie od zawartości cementu i ciekłości betonu. Ilości wody i kruszywa są podane w litrach. Tablica zawiera dane, wyprowadzone na podstawie licznych doświadczeń. Continue reading „DAWKOWANIE WAGOWO-OBJETOSCIOWE”

Nowoczesna architektura : Studio Club 218 / A4

Tamas Bujnovszky Nowoczesne apartamenty Club 218 w Siofok na Węgrzech zostały zaprojektowane przez studio A4 i zostały nam udostępnione w Blogu.
Zdjęcia, plany, sekcje i krótki opis architektów po przerwie.
Planowany budynek składa się z 5 jednostek.
Parking znajduje się w piwnicy, podobnie jak obszary mechaniczne i przechowalnia.
Sklepy na brzegu jeziora i lokale gastronomiczne znajdują się na parterze, obok apartamentów z ogrodami. Continue reading „Nowoczesna architektura : Studio Club 218 / A4”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Kompleks szkolny San Vito di Cadore / ATENASTUDIO

Dzięki uprzejmości ATENASTUDIO włoscy architekci ATENASTUDIO podzielili się z nami swoim projektem na Międzynarodowy Konkurs dla nowego przedszkola i przedszkola w San Vito di Cadore we Włoszech.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Projekt kompleksu szkolnego San Vito di Cadere, zawarty w międzynarodowym konkursie w związku z inżynierią Krej, opiera się na wizualnych i emocjonalnych relacjach z górskimi szczytami Dolomitów oraz przestrzennych i fizycznych relacjach między dziećmi a dziećmi.
oprawa.
Trzy planowane cele kompleksu (tj. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Kompleks szkolny San Vito di Cadore / ATENASTUDIO”