Wybór typu odeskowania

Wybór typu odeskowania. Przy obudowie czasowej wykopów kanalizacyjnych w miastach można stosować jeden z niżej wymienionych rodzajów obudowy. Dla wykopów o szerokości nie przekraczającej 5,0 m (w świetle ścian gruntu) stosuje się obudowę z bali poziomych (tzw. obudowa pozioma) albo obudowę z bali ustawionych pionowo (obudowa pionowa). Przy obudowie pionowej należy najpierw wymienić obudowę zwykłą, gdzie pionowe elementy obudowy czasowej (bale drewniane lub bale: z blachy stalowej) nie mają wpustów bocznych, mogą stykać się bokami a obudowa nie jest wodoszczelna. Continue reading „Wybór typu odeskowania”

Krzywe obrazuja zmiennosc wytrzymalosci zaleznie od róznych wskazników cementowo-wodnych przy uzyciu cementu portlandzkiego

Krzywe obrazują zmienność wytrzymałości zależnie od różnych wskaźników cementowo-wodnych przy użyciu cementu portlandzkiego, przy stałym uziarnieniu i pozostających bez zmian warunkach atmosferycznych twardnienia betonu; zmiana wymienionych czynników może zmienić kształt krzywych i przesunąć w lewo lub w prawo przedział maksymalnych rzędnych; wartości naprężeń niszczących (wytrzymałości) należy również traktować orientacyjnie. 3. Stopnie ciekłości betonu Pod względem ciekłości rozróżniamy w praktyce trzy rodzaje betonu: beton ubijalny, którego wilgotność nie przewyższa wilgotności ziemi, beton plastyczny (półciekły) , posiadający konsystencję gęstej śmietany oraz beton lany (ciekły), spływający z łopaty przy poziomym jej położeniu. Jak łatwo zauważyć, nawet najmniej ciekły beton ubijalny ma wskaźnik cementowo-wodny mniejszy od wskaźnika zaczynu pełnego – = – = 4,35, tzn. że i w tym betonie powstają pewne, nieduże zres ztą ilości mikroporów. Continue reading „Krzywe obrazuja zmiennosc wytrzymalosci zaleznie od róznych wskazników cementowo-wodnych przy uzyciu cementu portlandzkiego”

DAWKOWANIE OBJETOSCIOWE

DAWKOWANIE OBJĘTOŚCIOWE Najdawniej stosowane dozowanie objętościowe jest sposobem najprostszym, lecz niedokładnym; polega on na tym, że stosunek mieszaniny określa się objętościami poszczególnych składników. Do żwirowych betonów konstrukcyjnych stosuje się stosunek 1 : 2 : 4 – z tym, że pierwsza liczba oznacza cement, druga – piasek, trzecia – żwir; mieszamy pp. jedną taczkę cementu, dwie taczki piasku i cztery taczki żwiru. Słabsze betony wykonuje się w stosunku 1 : 3 : 6 i 1 : 4 : 8, mocniejszy beton w stosunku 1 : 1,5 : 3. Jeżeli zamiast piasku i żwiru stosujemy pospółkę, wówczas stosunek składników wyraża się dwiema cyframi, np. Continue reading „DAWKOWANIE OBJETOSCIOWE”

Procentowe zawartosci piasku w kruszywie

Procentowe zawartości piasku w kruszywie (mieszaninie-piasku ze żwirem) nazywamy punktami piaskowymi. Dla poszczególnych próbek ustala się obliczeniowo stosunek wagowy piasku do żwiru, np. 1 -: 1,91; następnie odważone- według tego stosunku składniki (piasek i żwir lub miał i grys) miesza się dokładnie, ubija mieszankę i mierzy jej objętość. Próbka posiadająca największy ciężar objętościowy, ma największą gęstość, jest więc kruszywem właściwie dobranym. Najkorzystniejszemu ze względu na gęstość mieszanki punktowi piaskowemu odpowiada- określony stosunek ciężaru żwiru do ciężaru piasku ; liczbę tę wstawiamy do równania , redukując jedną niewiadomą. Continue reading „Procentowe zawartosci piasku w kruszywie”

Budownictwo wczoraj i dzis : Nowe wizje zwycięzcy konkursu na kładkę dla pieszych / LEA Invent & Burcak Pekin

Dzięki uprzejmości LEA Invent Paris LEA Invent wraz z Burcak Pekin podzielił się z nami swoją zwycięską propozycją konkursu na projekt kładki dla pieszych na Fatih Vatan Street, Stambuł, Turcja.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Kładka znajduje się w jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic Stambułu.
Posiada główny topór łączący centrum z historycznym półwyspem, oddzielając ważną część ruchu drogowego, a trasa tramwajowa przebiega po środku.
Dlatego obejmuje najważniejsze skrzyżowanie ruchu pojazdów i pieszych w regionie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Nowe wizje zwycięzcy konkursu na kładkę dla pieszych / LEA Invent & Burcak Pekin”

Budownictwo i architektura : Jedna nagroda 2011: Woda jako szósta gmina

Komitet ONE PRIZE zaprasza najbardziej utalentowanych i pomysłowych architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, planistów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, ekonomistów, artystów, studentów i osoby prywatne do zgłaszania pomysłów do NYC Blue Network i The World.
S Big Clean Tech Expo w 2014 roku.
Te propozycje muszą zawierać; rozwój transportu wodnego, połączenie pięciu gmin z węzłami przesiadkowymi, z uwzględnieniem promów, taksówek wodnych, udziałów w rowerach, udziałów w samochodach elektrycznych, elektrycznych autobusów wahadłowych, rekreacji w wodzie, imprez edukacyjnych, imprez kulturalnych, pawilonów i odporności na zmiany klimatyczne.
Jury po przerwie.
Więcej informacji na oficjalnej stronie konkursu. Continue reading „Budownictwo i architektura : Jedna nagroda 2011: Woda jako szósta gmina”

Budownictwo i architektura : coLab | Warsztat interaktywnych parametrów

Studio Mode ma przyjemność ogłosić czwartą część serii warsztatów CoLab: Interactive Parametrics.
Interactive Parametrics to dwudniowe warsztaty Processing (z opcjonalnym trzecim dniem) skupiające się na dynamicznych szkicach i prototypowaniu.
Warsztaty odbędą się w Nowym Jorku w weekend 19 lutego.
Ten szybki warsztat skupi się na interaktywnych strategiach parametrycznego projektowania.
Wykorzystując Processing jako naszą platformę bazową, zaprojektujemy dynamiczne systemy zachowań w czasie rzeczywistym, wdrożyliśmy techniki interfejsów do zastosowań płynnych i wielokrotnie prototypujemy rozwiązania w formacie fizycznym poprzez szybkie prototypowanie i cyfrowe wycinanie. Continue reading „Budownictwo i architektura : coLab | Warsztat interaktywnych parametrów”