Stal gladka pospolitej jakosci

Stal gładka pospolitej jakości Materiał wkładek okrągłych, najczęściej używanych do żelbetu, stanowi stal węglowa bez znaku, zwana również stalą gładką pospolitej jakości. Stal gładka pospolitej jakości posiada niewielką domieszkę węgla oraz bardzo małe ilości krzemu, siarki, magnezu i fosforu. Granica płynności stali gładkiej: Qr = 20. 0. 0. -; – 240. 0 kG/cm2; . wytrzymałość R; waha się między 380. 0. -; – 430. 0. kG/cm 2; jako naprężenie dopuszczalne przyjęto 140. 0. kG/cm2 Podczas odbioru dostarczonej stali na budowie dobrze jest przeprowadzić próbę na zgięcie. Badany pręt wygina się o 180. 0 dokoła trzpienia o średnicy dwukrotnie większej od średnicy pręta; pręt nie powinien mieć po próbie żadnych uszkodzeń, Próba ta ma istotne znaczenie, gdyż przy stalach o większej zawartości węgla występują rysy lub nawet -pęknięcia, uniemożliwiające zaginanie haków oraz nawet gięcie prętów. Wkładki okrągłe bywają różnej średnicy, od 5 do 50 mm ; w konstrukcjach budowlanych stosuje się przeciętnie wkładki, o średnicy 30. -i- 32 mm. Do średnicy 8 mm stal okrągła dostarczana jest w kręgach o ciężarze 70 i 80 kg, przy większych średnicach w prętach, przeważnie o długości do 12 m, rzadziej, większej do 16 m. [podobne: drabiny aluminiowe ceny, drabina aluminiowa, fasady aluminiowe ]

Bezposrednio po zakonczeniu ukladania nastepuje zsiadanie sie betonu;

Bezpośrednio po zakończeniu układania następuje zsiadanie się betonu; część wody występuje na powierzchnię i stąd odparowuje. Z pozostałej ilości wody, tzw. wody strukturalnej, tylko część wiąże się chemicznie z cementem. Ciężar wody łączącej się chemicznie z cementem wynosi około 23 % wagi cementu, nadmiar zaś wody strukturalnej odparowuje z twardniejącego betonu, tworząc w nim drobne pory, tzw. mikropory i zmniejszając wytrzymałość materiału. Na 1 m3 betonu ilość wody biorącej udział w procesach chemicznych wynosi od 50 do 70 kg zależnie od marki l zawartości cementu, ze względu zaś na urabialność – od 90 do 350 -kg zależnie od stopnia urabialności. Stosunek wagowy ilości wody do ilości cementu nazywamy wskaźnikiem wodo-cementowym i oznaczamy ułamkiem W, gdzie W – ilość wody (w kg), C – ilość cementu (w kg). Przy zmieszaniu z cementem całej wody strukturalnej wskaźnik wodo-cementowy wynosi około 0, 23 = 0,23); praktycznie w ielkości wskaźnika wahają się od 0,30 do 0,80. Zaczyn, posiadający – = 0,23, nazywamy zaczynem wskaźnik cementowo-wodny np. jeżeli Obydwa wskaźniki charakteryzują wytrzymałość betonu: jeżeli nie zmieniając uziarnienia kruszywa, zwiększymy ze względu na potrzebną urabialność betonu ilość wody, to dla uzyskania tej samej wytrzymałości należy zwiększyć ilość cementu, aby stosunek nie uległ zmianie. [podobne: gabloty informacyjne, fasady aluminiowe, rusztowania ]