Zmarszczenie sie kory w górnej czesci galezi

Zmarszczenie się kory w górnej części gałęzi następuje wskutek występujących przy zginaniu pręta znacznych nieraz naprężeń ściskających, pękanie zaś w dolnej wypukłej części – wskutek występowania naprężeń rozciągających. Chcąc więc wykonać belkę żelbetową, na którą będą działały siły podobnie jak na gałąź, musimy w jej dolnej części dać wkładki stalowe, które są bardzo wytrzymałe na rozciąganie. Od góry zaś możemy tych kładek nie dawać, gdyż sam beton może przenieść dość duże naprężenie ściskające. Aby jednak wkładki stalowe spełniły swoje zadanie; muszą być ściśle spojone z betonem i w czasie zginania belki nie mogą się ślizgać. Należy stwierdzić, że beton odznacza się doskonałą przyczepnością do wkładek stalowych, co zapobiega przesuwaniu się ich w betonie. Continue reading „Zmarszczenie sie kory w górnej czesci galezi”

W miastach polskich najczesciej stosowana jest pozioma obudowa wykopów kanalizacyjnych

Ścianki takie często są stosowane przy robotach fundamentowych w gruntach silnie nawodnionych, stanowiąc elementy różnego rodzaju grodzy. Każdy z wymienionych powyżej typów obudowy ma swoje cechy charakterystyczne odpowiadające różnym warunkom gruntowym, różnym stanom nawodnienia gruntu oraz różnym głębokościom wykopu. Na wybór rodzaju odeskowania wpływa kształt wykopu a bardzo często zwyczaje budowlane. W rozdziale 6 wspomniano już o cechach charakterystycznych ścianek szczelnych w zastosowaniu do wykopów kanalizacyjnych, a mianowicie, że przy ich stasowaniu utrzymuje się duża różnica poziomów hydrostatycznych w wykopie i poza jego ścianami, niekorzystna dla warunków stateczności gruntu przy dnie wykopu. W miastach polskich najczęściej stosowana jest pozioma obudowa wykopów kanalizacyjnych za pomocą bali drewnianych lub dyli metalowych Bale poziome przylegają tu do siebie i ściana wykopu jest szczelna dla gruntu, chociaż nie zapobiega dopływowi do wykopu wody gruntowej, jeśli grunt jest nawodniony. Continue reading „W miastach polskich najczesciej stosowana jest pozioma obudowa wykopów kanalizacyjnych”

Wykop z luzami miedzy balami

Wykop z luzami między balami. Ten rodzaj obudowy stosuje się przy gruntach spoistych, gdzie nie zachodzi obawa obsypywania się gruntu. W szerokich wykopach czyli takich, przy których rozpiętość między ścianami przekracza 5,0 m, w warunkach istniejących na ulicach miast stosuje się zazwyczaj obudowę z bali lub dyli poziomych. Najczęściejstosowana jest tu tzw. metoda berlińska, o której będzie mowa w dalszej części niniejszego rozdziału. Continue reading „Wykop z luzami miedzy balami”

stan naprezen czynnych

Znane są dwa takie stany przejściowych naprężeń granicznych – jeden z nich to tzw. stan naprężeń czynnych, drugi to stan naprężeń biernych. Pierwszy z tych stanów powstaje wtedy, kiedy obciążona przez grunt ściana podlega ruchowi w kierunku od gruntu. Ruch taki zezwala na rozprężenie się gruntu; tj. na zmniejszenie dotychczas istniejących naprężeń poziomych. Continue reading „stan naprezen czynnych”

W równaniu ciezary wlasciwe wszystkich czterech skladników latwo ustalic, ciezary zas cementu i wody znajdujemy, obliczajac z równania , zaleznie od marki cementu

W równaniu ciężary właściwe wszystkich czterech składników łatwo ustalić, ciężary zaś cementu i wody znajdujemy, obliczając z równania , zależnie od marki cementu, wskaźnik cementowo-wodny i przyjmując w przybliżeniu ilość wody potrzebnej dla uzyskania odpowiedniej konsystencji betonu. Pozostają do ustalenia ciężary . Jeżeli założymy, że wzajemny stosunek piasku do żwiru jest np. 1 : 2, lub miału do tłucznia jest 1 : 1,5, to w równaniu G = 2F lub G = 1,5F, czyli otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą, które łatwo rozwiązać. Takie uproszczenie nie jest jednak słuszne, gdyż mieszanina obu rodzajów kruszyw w stosunku l : 2 lub l : 1,5 może okazać się niedostatecznie gęstą. Continue reading „W równaniu ciezary wlasciwe wszystkich czterech skladników latwo ustalic, ciezary zas cementu i wody znajdujemy, obliczajac z równania , zaleznie od marki cementu”

Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza

Otrzymany beton zgarniamy całkowicie do specjalnego objętościomierza, zwracając uwagę na -to, żeby na blasze stołu nie było żadnych pozostałości zarobu. Objętościomierz składa się z żelaznego cylindra z przyspawanym do niego denkiem oraz wstawką do mierzenia objętości betonu; zagęszczanie zarobu dokonuje się za pomocą żelaznego ubijaka. Jeżeli po zmierzeniu objętości zarobu w cylindrze okaże się, że objętość ta jest większa lub mniejsza od założonej (10 litrów), to należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć ilości cementu, składników kruszywa oraz wody, pozostawiając bez zmiany wskaźnik cementowo-wodny. Podanemu projektowaniu towarzyszy przesiew składników betonu przez komplet sit, obliczenie rzędnych krzywej uziarnienia dla zaprojektowanej mieszanki oraz wykreślenie tej krzywej. Po otrzymaniu dotychczas omawianego laboratoryjnego składu betonu przystępujemy do praktycznego ustalenia mieszanki roboczej, którą będziemy przygotowyw ać celem zabetonowania konstrukcji. Continue reading „Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza”

Budownictwo wczoraj i dzis : Wywiady AD: Thomas Phifer

Niedawno odwiedziliśmy biuro Thomasa Phifera w Nowym Jorku.
powierzchnia robocza, która uosabia tego samego ducha, co jego architektura, z nieskazitelnymi meblami i organizacją osiową.
Phifer (który jest także zapalonym czytelnikiem Arch Daily), zaczął swoją firmę w latach 90., a gdy jego biuro rosło i rozwijało się, jego projekty zostały uhonorowane kilkoma nagrodami AIA Honor Awards i American Architecture Awards.
W rzeczywistości projekt firmy North Carolina Museum of Art jest jednym z zaledwie dziesięciu projektów, które otrzymały nagrodę AIA Honor 2011, najwyższe uznanie organizacji za projekt budowlany.
AIA skomentował, że wnętrze budynku jest delikatnie oświetlone ,. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Wywiady AD: Thomas Phifer”

Budownictwo i architektura : Jedna nagroda 2011: Woda jako szósta gmina

Komitet ONE PRIZE zaprasza najbardziej utalentowanych i pomysłowych architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, planistów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, ekonomistów, artystów, studentów i osoby prywatne do zgłaszania pomysłów do NYC Blue Network i The World.
S Big Clean Tech Expo w 2014 roku.
Te propozycje muszą zawierać; rozwój transportu wodnego, połączenie pięciu gmin z węzłami przesiadkowymi, z uwzględnieniem promów, taksówek wodnych, udziałów w rowerach, udziałów w samochodach elektrycznych, elektrycznych autobusów wahadłowych, rekreacji w wodzie, imprez edukacyjnych, imprez kulturalnych, pawilonów i odporności na zmiany klimatyczne.
Jury po przerwie.
Więcej informacji na oficjalnej stronie konkursu. Continue reading „Budownictwo i architektura : Jedna nagroda 2011: Woda jako szósta gmina”

Nowoczesna architektura : Przebudowa dawnego szpitala / Nowego Miasta Mieszkaniowego / ATENASTUDIO + 3TI PROGETTI ITALIA + KREJ ENGINEERING

Dzięki uprzejmości ATENASTUDIO ATENASTUDIO wraz z 3TI PROGETTI ITALIA i KREJ ENGINEERING podzieliliśmy się z nami swoją propozycją Międzynarodowego Konkursu Projektowego na Re-Development Dawnego Szpitala w Riva del Garda we Włoszech.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Obszar ten znajduje się na skraju historycznej tkaniny z ważnymi architektonicznymi ruinami, ale nie ma bezpośrednich wizualnych i funkcjonalnych relacji z okolicznymi obszarami miejskimi.
Nowy budynek manifestuje się jako budynek skierowany na wszystkie sposoby; działając jako zamawiający wokół otaczającego sektora budowlanego, podejmując szereg dopasowań istniejących budynków.
Idea projektu została wyartykułowana przez ustawienie jednolitej funkcjonalnej maszyny z istniejącym RSA, zarówno dla przepuszczalności usług, jak i dla. Continue reading „Nowoczesna architektura : Przebudowa dawnego szpitala / Nowego Miasta Mieszkaniowego / ATENASTUDIO + 3TI PROGETTI ITALIA + KREJ ENGINEERING”