Odpornosc na uderzenie

Odporność na uderzenie Odporność materiału kamiennego na uderzenie charakteryzują dwie cechy: zwięzłość i odporność na działanie uderzenia lub ciśnienia. Cechy te są szczególnie ważne dla materiałów kamiennych stosowanych do celów drogowych w postaci kruszywa naturalnego lub sztucznego. Zwięzłość Zwięzłość jest to wytrzymałość kamienia na uderzenie (na aparacie Pagea) wyrażona liczbą uderzeń do chwili zniszczenia próbki. Badanie przeprowadza się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości równej 25 mm. Przygotowaną próbkę kładzie się na kowadle aparatu udarowego w odpowiednim uchwycie. Na próbce umieszcza się podkładkę o ciężarze 1 kG zakończoną kulką opierającą się o powierzchnię próbki. Na podkładkę opuszcza się ciężarek dwukilogramowy kolejno z wysokości 1, 2, 3 cm itd. , czyli z wysokości kolejno o jeden cm większej. Ciężarek opuszcza się aż do pęknięcia próbki, Miarą zwięzłości jest liczba uderzeń powodująca pęknięcie próbki. [więcej w: rusztowania aluminiowe, cięcie blach aluminiowych, aluminiowe drabiny ]

Usuwanie zanieczyszczen gliniastych i ilastych

Usuwanie zanieczyszczeń gliniastych i ilastych a) Kruszywo nasypuje się do skrzyni ustawionej ze spadkiem i zaopatrzonej w dolnym boku w otwór zasłonięty gęstą, siatką, drucianą i polewa się obficie wodą, mieszając bez przerwy grabiami lub łopatami. Strumień wody porywa drobne cząstki zanieczyszczeń i odpływa wraz z nimi przez siatkę. b) Koryto z desek, posiadające w dnie gęstą siatkę, ustawia się na kobyłkach ze znacznym pochyleniem; do dna koryta przybija się listewki, aby zmniejszyć szybkość ruchu ziarn kruszywa i tym samym dokładniej przepłukać kruszywo. Przy tym sposobie strumień wody powinien być silniejszy niż poprzednio, gdyż mieszanie kruszywa w wąskim korycie jest utrudnione. Jeżeli zbierający się pod siatką osad zawiera jeszcze znaczną ilość drobnego kruszywa, może on być ponownie przepłukany. c) W wypadku dodatkowego zanieczyszczenia kruszywa cząstkami roślinnymi dobrze jest zastosować przemycie systemem kaskadowym. Wówcza s ziarna kruszywa jako cięższe od domieszek opadają na dno koryta, zanieczyszczenia zaś są porywane i przenoszone dalej przez przepływającą wodę. d) Na dużych budowach, na których wykonuje się poważne roboty betonowe lub żelbetowe, stosuje się dla usunięcia zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych płuczkarki mechaniczne. [więcej w: cięcie blach aluminiowych, drabiny jezdne, drabina domowa ]