Wyróżnienie etapów w budowie domu

Polska branża budownictwa chyba każdemu kojarzy się z opóźnieniami. Celem ich niwelacji, wiele firm opracowuje harmonogram przeprowadzanych robót i się go skrupulatnie trzyma. Na potrzeby jego stworzenia, cały proces budowy został podzielony na stany: stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty  i prace wykończeniowe. Budowa domu na etapie stanu zerowego sprowadza się do wszelkich prac związanych z przygotowaniem ziemi pod fundament. Następnie robotnicy przystępują do prac związanych z wykonaniem fundamentu. Continue reading „Wyróżnienie etapów w budowie domu”

Zewnętrzne firmy za opłatą podejmują się budowania

Jeśliby cofnąć się w czasie, jeszcze trzydzieści lat temu, większość powstających w Polsce domów była budowana przez ich właścicieli i najbliższą rodzinę. Na powierzenie tej czynności firmie budowlanej mogła pozwolić sobie tylko najbogatsza część społeczeństwa, która pomimo zasobności portfela nie raz podejmowała decyzję o samodzielnej pracy fizycznej – odstraszał ich długi czas oczekiwania. Aktualnie budowa domu powierzana jest zewnętrznym firmom, które mając dostępny materiał i sprzyjające warunki pogodowe potrafią zakończyć swoje prace w przeciągu pół roku. W takiej sytuacji rola inwestora sprowadza się jedynie do podejmowania decyzji odnośnie doboru materiału, barw. Jest on także zobowiązany do regularnego opłacania fachowców jak i sprowadzanego materiału. Continue reading „Zewnętrzne firmy za opłatą podejmują się budowania”