Stan obciazen sciany zmienia sie

Przy obliczaniu ścian oporowych, jako miarodajne naprężenie obciążające przyjmujemy wielkości obciążeń poziomych ściany odpowiadające stanowi czynnemu naprężeń. W każdym z tych przypadków powstaje ruch górnej krawędzi ściany, a więc i ruch punktu . Stan obciążeń ściany zmienia się, rosnąc proporcjonalnie do głębokości. Na głębokości H poziome obciążenie jednostkowe Ph ściany wyrazi się wzorem Ph = r H tg2 (450 – cp/2) Wypadkowa parcia poziomego, przechodząc przez środek ciężkości trójkąta obciążeń znajduje się na jednej trzeciej wysokości ściany, licząc od jej spodu. Opisane wyżej warunki nie mogą powstać przy ścianach wykopów odeskowanych. Z samego toku robót wynika konieczność zabezpieczenia przed obsuwaniem się górnej części ściany przy jej krawędzi w stronę wykopu. [podobne: mrówka kraśnik, olx rzeszów, olx dzierżoniów ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kraśnik olx dzierżoniów olx rzeszów