Stal OW50 (grzebieniowa)

Stal OW50 (grzebieniowa) Stal grzebieniowa jest to stal specjalna, posiadająca wyższą granicę plastyczności dzięki uszlachetniającym domieszkom, jak mangan, wolfram, molibden. Wyższa granica płynności pozwala na podwyższenie naprężeń dopuszczalnych wg wzoru: K = 0. ,5 . Qr + 20. 0. Ponieważ dla stali OW5o granica płynności wynosi 360. 0 kG/cm 2, naprężenie dopuszczalne oblicza się: K = 0. ,5 . 360. 0. + 20. 0. = 20. 0. 0. kG/cm 2 ; wytrzymałość na rozciąganie osiąga stal OW5o. – 60. 0. 0. kGJcm2 Podwyższenie naprężeń dopuszczalnych na rozciąganie wymaga powiększenia przyczepności betonu do wkładek, aby zapobiec ścięciu betonu wzdłuż obwodu prętu. Większą przyczepność uzyskuje się przez zamianę kołowego przekroju wkładek na kwadratowy oraz dzięki grzebieniom umieszczonym mijankowo na obwodzie prętów, utrudniającym w znacznym stopniu oddzielanie się uzbrojenia od betonu. Porównując bowiem przekrój kwadratowy z przekrojem kołowym o tej samej powierzchni przekroju, zauważymy, że stosunek długości obwodu do powierzchni przekroju jest większy dla kwadratu niż dla koła; przy jednakowych naprężeniach rozciągających obu prętów większą powierzchnię przyczepności ma pręt kwadratowy. Duża przyczepność umożliwia zaniechanie stosowania haków. [więcej w: podsypka cementowo piaskowa, alsafloor, co zamiast płytek w kuchni ]

Powiązane tematy z artykułem: alsafloor co zamiast płytek w kuchni podsypka cementowo piaskowa