Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmują a) projekt wstępny, b) projekt techniczny, c) rysunki robocze. Każde z tych stadiów jest rozwinięciem stadium poprzedniego. W zależności od rodzaju projektowanej inwestycji, jej znaczenia, rozmiaru, nowości – dokumentacja projektowo-kosztorysowa może być sporządzona w trzech, dwóch lub jednym stadium. Dokumentacja trzystadiowa jest stosowana w projektowaniu obiektu, który ma być wzniesiony z zastosowaniem nowej, nie opanowanej jeszcze metody produkcji lub z zastosowaniem skomplikowanego .procesu technologicznego oraz w przypadkach wykonania projektu indywidualnego, gdy nie ma możności wykorzystania projektów typowych lub wzorcowych. Zadaniem projektu wstępnego jest wykazanie technicznej możliwości i ekonomicznej celowości realizacji planowanej inwestycji w danym miejscu oraz rozwiązanie zasadniczych problemów architektonicznych i konstrukcyjnych. Projekt wstępny wykonuje się w skali 1 : 200 (lub 1 : 100 dla obiektów drobnych). Wymaga on akceptacji inwestora. [hasła pokrewne: dachówka karpiówka wymiary , waga prętów zbrojeniowych , mrówka kraśnik  ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary mrówka kraśnik waga prętów zbrojeniowych