Skladniki betonu

Składniki betonu, a więc cement, kruszywo o odpowiednim uziarnieniu i woda muszą być dobierane w takiej proporcji, aby beton miał odpowiednią gęstość, w czasie układania go w deskowaniu wymaganą wytrzymałość po stwardnieniu. Wytrzymałość betonu zależy od wytrzymałości kruszywa, ilości i marki cementu oraz od ilości wody. Jeżeli kruszywo jest odpowiednie, to przy tym samym rodzaju cementu wytrzymałość betonu będzie zależna od wagowego stosunku cementu do wody. Stosunek ten nosi nazwę wskaźnika cementowo-wodnego. Im wyższy jest wskaźnik, tym większa jest wytrzymałość betonu. Tłumaczy się to tym, że im więcej dolejemy do betonu wody, tym więcej musi jej później wyparować, gdyż chemicznie cement wiąże się zawsze z tą samą ilością wody. Dlatego też przy tej samej ilości cementu betony bądź ubijane ręcznie, bądź też zagęszczane mechanicznie za pomocą urządzeń zwanych wibratorami osiągają największą wytrzymałość. [patrz też: mrówka kowalewo pomorskie, co zamiast płytek w kuchni, wysokość baterii wannowej ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni mrówka kowalewo pomorskie wysokość baterii wannowej