Siatka jednolita

Siatka jednolita (cięto-rozciągana) Siatkę jednolitą otrzymuje się przez rozcięcie blachy i rozciągnięcie jej na zimno. Siatka jednolita ma sztucznie podniesioną granicę plastyczności, jak stal Isteg. Stosuje się ją niekiedy do uzbrojenia płyt konstrukcji żelbetowych. DAWKOWANIE BETONU Dawkowanie betonu, zwane także dozowaniem, polega na takim dobraniu ilościowym składników, a więc cementu, wody i kruszywa o najwłaściwszym uziarnieniu, aby otrzymany zarób posiadał dobrą urabialność, beton zaś po 28 dniach twardnienia wykazał wytrzymałość przewidzianą obliczeniami statycznymi danej konstrukcji żelbetowej. Oczekiwanie przez 28 dni na stwierdzenie wytrzymałości zaprojektowanej mieszanki jest zbyt długie i w praktyce niedogodne; z tego powodu wykonano szereg badań, mających na celu wcześniejsze zorientowanie się, jaką wytrzymałość uzyska beton po 28 dniach twardnienia. Przewidywanie 28-dniowej wytrzymałości betonu zostało na podstawie liczn ych doświadczeń ujęte we wzory, opracowane przez różnych badaczy. Najtrafniejsze rezultaty otrzymuje się stosując jeden z tych doświadczalnych wzorów o ogólnej postaci gdzie Rd – oznacza wytrzymałość betonu po d – dniach twardnienia, ~. – wskaźnik cementowo-wodny, Kd – współczynnik doświadczalny, zależny od własności użytego cementu i od wieku betonu. [hasła pokrewne: dachówka karpiówka wymiary, alsafloor, dom w głębi lasu cda ]

Powiązane tematy z artykułem: alsafloor dachówka karpiówka wymiary dom w głębi lasu cda