Równanie krzywej poslizgu

Równanie krzywej poślizgu, odpowiadającej z dużą dokładnością krzywym otrzymanym z licznych obserwacji modelowych można przyjąć w postaci r = r e(J tg rp Środek tej spirali znajduje się na linii prostej przechodzącej przez punkt d i nachylonej pod kątem rp do poziomu. Ponieważ ruch bryły odłamu może odbyć się głównie w dół, wzdłuż odeskowania wykopu, przeto siła równoważąca wypadkową -parcia gruntu Pa jest nachylona pod kątem o do poziomu. Liczne obserwacje dokonane przez Terzaghiego pozwoliły stwierdzić, że rozkład obciążeń jednostkowych ściany jest zbliżony kształtem do paraboli, i że punkt przyłożenia wypadkowej może być określony wielkością wahającą się w granicach 0,45-:-0,55 H. Bez większego błędu można uznać tę wielkość za równą 0,5 H. [patrz też: elgrom olsztyn, mrówka kraśnik, vega meble białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: elgrom olsztyn mrówka kraśnik vega meble białystok