punkt na dolnej krawedzi wykopu

Aby wyznaczyć położenie powierzchni poślizgu obieramy na powierzchni terenu dowolny punkt. Przez ten punkt oraz przez punkt na dolnej krawędzi wykopu prowadzimy spiralę logarytmiczną odpowiadającą podanemu wyżej równaniu. Krzywej tej odpowiada środek O leżący na prostej d1Dl Bryła gruntu – aod; znajduje się w równowadze przy działaniu na nią następujących sił – ciężaru bryły Wl, odporu FI na powierzchni poślizgu bdl oraz wypadkowej parcia gruntu Pl Ponieważ kierunek siły FI przechodzi przez środek krzywej 0, przeto biorąc moment pozostałych dwóch sił względem punktu O, otrzymamy Pl la = 1 l. skąd p = WIl, Wielkości la i l, oznaczają kolejno wielkości ramion sił P, i Wl. Można je bez trudu wyznaczyć korzystając z zależności geometrycznych, biorąc pod uwagę podaną wyżej wielkość charakteryzującą kierunek działania sił P, wypadkowej 0,45 do 0,55 H. [hasła pokrewne: strop ackermana, alsafloor, dom w głębi lasu cda ]

Powiązane tematy z artykułem: alsafloor dom w głębi lasu cda strop ackermana