Przy wykopach waskich zawsze najpierw jest wykonana górna rozpora

Przy wykopach wąskich zawsze najpierw jest wykonana górna rozpora. Przy wykopach szerokoprzestrzennych odeskowanych, zwykle zabezpiecza się górną krawędź ściany za pomocą jej zakotwienia lub skośnej rozpory. Stosując takie zabezpieczenie dawno już zaobserwowano, że stan obciążeń ściany wykopu odeskowanego jest inny niż wypływający z opisanego wyżej założenia Rankinea oraz że stosowanie klasycznej teorii parcia gruntu na ściany oporowe daje wyniki niezgodne z praktyką wykonawstwa robót. Jeśli istotnie parcie gruntu miałoby swą największą wartość przy dnie wykopu, to. w ogóle nie byłoby możliwe wykonywanie jego deskowania za pomocą obudowy poziomej. przez obszar gruntu poza ścianą, b) wy kres obciążeń ściany Stan odkształcenia i zasięg obszaru, w którym grunt znajduje się w stanie równowagi plastycznej (tzw. obszar bryły odłamu) dla gruntu niespoistego . [więcej w: mrówka kolorowanka, mrówka kościerzyna, wysokość baterii wannowej ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kolorowanka mrówka kościerzyna wysokość baterii wannowej