Projekt techniczny (podstawowy)

Projekt techniczny (podstawowy) stanowi pełne rozwiązanie wszystkich zasadniczych zagadnień architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych i organizacji budowy. Projekt podstawowy wykonuje się w skali 1: 100. Wymaga on zatwierdzenia władz budowlanych. Rysunki robocze stanowią podstawę do realizacji budowy na miejscu, w której zawarte są ostateczne rozwiązania szczegółów technicznych i uzgodnienia projektów międzybranżowych i innych, zależnie od potrzeby. Rysunki robocze wykonuje się w skali 1 : 50. Dokumentację dwustadiową, składającą się z: a) projektu wstępnego i b) projektu techniczno-roboczego, stosuje się w przypadkach, gdy istnieje możność wykorzystania projektów typowych lub gdy projektowane są obiekty mniejsze, albo częściową rozbudowę obiektów istniejących. Dokumentacja jednostadiowa ma zastosowanie w projektowaniu niewielkich obiektów, jak domki jednorodzinne lub budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej lub pojedynczej. Czas wykonania dokumentacji technicznej określają terminy wykonania, uzgodnienia i zatwierdzenia wszystkich faz i branż dokumentacji technicznej, budowlano-kosztorysowej, aby mogła ona być konkretnie ukończona i dostarczona wykonawcy przed przystąpieniem do budowy. [przypisy: dachówka karpiówka wymiary , waga prętów zbrojeniowych , mrówka kraśnik  ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary mrówka kraśnik waga prętów zbrojeniowych