Powierzchnia ruchu

Przez wymagane efekty ekonomiczne należy rozumieć cel użytkowy, który powinien być osiągnięty i wyrażony w danych liczbowych. Może to być: 1) ilość mieszkań o danej liczbie pokoi w budynku wielorodzinnym, 2) liczba pokoi jedno- lub wieloosobowych w hotelu, 3) liczba łóżek w szpitalu, 4) liczba klas w budynku szkolnym, 5) wielkość produkcji rocznej w wkładach przemysłowych, 6) liczba miejsc w kinie lub teatrze. Uzyskanie większych efektów ekonomicznych pociąga za sobą zwiększenie powierzchni użytkowej, a także zwiększenie kubatury budynku. Liczbę m2 lub m3 potrzebną na jednostkę użytkową określają normatywy techniczne. Stanowią one podstawę do sporządzania założeń projektowych do określenia powierzchni użytkowej i kubatory budynku. Normatywy techniczne określają powierzchnię użytkową i wysokości poszczególnych pomieszczeń. Oprócz powierzchni użytkowych (Pu) rozróżniamy powierzchnię ruchu i powierzchnię konstrukcyjną . Powierzchnia ruchu nie zostaje podana w metrach kwadratowych. Jest to powierzchnia korytarzy, dojść, hallów, klatek schodowych, szybów dźwigowych, pochylni wewnętrznych itp. Powierzchnię tę obliczamy w stosunku procentowym od sumy powierzchni użytkowej. [przypisy: alsafloor , vega meble białystok , rolety dzień i noc]

Powiązane tematy z artykułem: alsafloor rolety dzień i noc vega meble białystok