Pionowy przekrój poprzeczny przez sciane wykopu odeskowanego w gruncie piaszczystym

Niektórzy badacze, jak Ohde, zakładali kołowy przekrój powierzchni odłamu, podobnie jak to czynił Fellenius do wyznaczenia powierzchni poślizgu przy badaniu stateczności zboczy. Terzaghi, którego badania były najszczegółowsze i poparte licznymi pomiarami naprężeń w skali naturalnej, przyjął przekrój powierzchni odłamu w postaci spirali logarytmicznej. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę wykopu odeskowanego w gruncie piaszczystym. Pionowa ściana odeskowana ulega przesunięciu w dolnej części z pozycji do pozycji. Górna część bryły odłamu nie może przesunąć się w kierunku wykopu, powierzchnia odłamu jest bowiem w górnej części, zgodnie z założeniami przyjętymi poprzednio, prostopadła do powierzchni terenu. [hasła pokrewne: mrówka kościerzyna, co zamiast płytek w kuchni, rolety dzień i noc ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni mrówka kościerzyna rolety dzień i noc