Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza

Otrzymany beton zgarniamy całkowicie do specjalnego objętościomierza, zwracając uwagę na -to, żeby na blasze stołu nie było żadnych pozostałości zarobu. Objętościomierz składa się z żelaznego cylindra z przyspawanym do niego denkiem oraz wstawką do mierzenia objętości betonu; zagęszczanie zarobu dokonuje się za pomocą żelaznego ubijaka. Jeżeli po zmierzeniu objętości zarobu w cylindrze okaże się, że objętość ta jest większa lub mniejsza od założonej (10 litrów), to należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć ilości cementu, składników kruszywa oraz wody, pozostawiając bez zmiany wskaźnik cementowo-wodny. Podanemu projektowaniu towarzyszy przesiew składników betonu przez komplet sit, obliczenie rzędnych krzywej uziarnienia dla zaprojektowanej mieszanki oraz wykreślenie tej krzywej. Po otrzymaniu dotychczas omawianego laboratoryjnego składu betonu przystępujemy do praktycznego ustalenia mieszanki roboczej, którą będziemy przygotowyw ać celem zabetonowania konstrukcji. Ustalając mieszankę roboczą, należy zwrócić uwagę na dwie okoliczności : a) za wartość wody w kruszywie (wilgotność kruszywa), I gdyż do projektowania mieszanki laboratoryjnej użyto kruszywa po wysuszeniu; b) zastosowanie objętościowego, a nie wagowego, jak podczas badań laboratoryjnych obmiaru dawkowanego kruszywa. [więcej w: rolety dzień i noc, elgrom olsztyn, waga prętów zbrojeniowych ]

Powiązane tematy z artykułem: elgrom olsztyn rolety dzień i noc waga prętów zbrojeniowych