Ogólna charakterystyka stali stosowanej do zelbetu

Ogólna charakterystyka stali stosowanej do żelbetu Z punktu widzenia wytrzymałości stale budowlane i specjalne charakteryzuje wykres rozciągania. Próbka poddana obciążeniom – rozciągającym, w początkowej fazie wydłuża się nieznacznie, przy czym odkształcenia są sprężyste, tzn. znikają z chwilą usunięcia sil rozciągających. Punkt nazywa się granicą sprężystości, odcinek jest zbliżony do odcinka prostej. Przy dalszym wzroście obciążeń do punktu krzywej wydłużenia badanej próbki składają się z wydłużeń sprężystych i plastycznych (trwałych); po odjęciu obciążenia wydłużenia plastyczne pozostają. Punkt nazywa się granicą plastyczności lub płynności. W dalszym ciągu badania na przestrzeni od punktu do punktu ; przy niewielkim wzroście naprężeń następuje -znaczny przyrost wydłużenia. W punkcie ; naprężenia rozciągające osiągają największą wartość; naprężenia te nazywamy wytrzymałością na rozciąganie. W następny m okresie naprężenia spadają, wydłużenia wzrastają w ciągu dalszym aż do rozerwania próbki. Przydatność stali pod względem wytrzymałościowym określają -dwie wielkości: granica płynności oraz wytrzymałość na rozciąganie. [przypisy: mrówka kolorowanka, co zamiast płytek w kuchni, przelicznik m3 na litry ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni mrówka kolorowanka przelicznik m3 na litry