Obliczenie statyczne obudowy scian wykopu

Obliczenie statyczne obudowy ścian wykopu 3. 2. 1. Uwagi wstępne. Znormalizowane wymiary elementów obudowy czasowej ścian wykopów kanalizacyjnych są ustalone praktycznie w ten sposób, że dla wykopów o najczęściej spotykanych głębokościach oraz przy zwykle stosowanej szerokości dla wszystkich rodzajów gruntów, na które można natrafić, zbędne jest obliczanie statyczne obudowy czasowej ścian wykopów. Tym niemniej dla wykopów głębszych lub o większej szerokości często zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy bale lub dyle obudowy mają konieczną wytrzymałość, aby stanowiły bezpieczną obudowę ścian wykopu w trakcie budowy kanału i czy nie istnieje niebezpieczeństwo dla ludzi pracujących w dole. Znajomość zasad obliczeń statycznych obudowy pozwoli na bardziej racjonalne prowadzenie robót wykopowych i zasypkowych. [więcej w: waga prętów zbrojeniowych, przelicznik m3 na litry, olx rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: olx rzeszów przelicznik m3 na litry waga prętów zbrojeniowych