Najczesciej uzywa sie pluczkarek bebnowych

Najczęściej używa się płuczkarek bębnowych. Nachylony do poziomu blaszany bęben posiada we wnętrzu spiralnie wygięty płaskownik dziurkowany lub blachę umocowaną do wewnętrznej powierzchni bębna. Przy wolnym obrocie bębna (10 – 20 obrotów w ciągu minuty) ziarna kruszywa, wsypanego do dolnej części bębna, posuwają się na skutek obrotu bębna do góry ,i ocierając się wzajemnie o powierzchnię bębna i spirali, trącą zanieczyszczenia: gliniaste pyły spływają z wodą, ściekającą z górnej do dolnej części bębna, a więc w przeciwnym kierunku, niż kruszywo. Przy przemywaniu którymkolwiek sposobem należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie pozbawić kruszywa drobniejszych ziarn piasku lub zanieczyszczeniami. Aby uniknąć porywania przez wodę drobnych cząsteczek, reguluje się prędkość strumienia wody lub stosuje się podwójne siatki. 8. Klasy kruszywa Ponieważ wahające się w znacznych granicach wytrzymałości betonów zależą od ro dzajów kruszywa, mniej lub więcej zanieczyszczonych, Ministerstwo Budownictwa ustaliło podział kruszywa na klasy: dla żwiru i grysu ,,170, ,,250, ,300, ,,400 i ponad ,,400, dla pospółki ,,110, ,,170, ,,250 i ,,300:. [hasła pokrewne: mrówka kraśnik, dachówka karpiówka wymiary, wysokość baterii wannowej ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary mrówka kraśnik wysokość baterii wannowej