Liczba oznaczajaca klase zwiru lub pospólki odpowiada wymaganej wytrzymalosci miarodajnej betonu

Liczba oznaczająca klasę żwiru lub pospółki odpowiada wymaganej wytrzymałości miarodajnej betonu; np. dla betonu o R2S = 250 kGJcm2 używa się żwiru lub pospółki ,,250, dla betonu o R2S = 110 kG/cm 2 stosuje się pospółkę ,,110. przy przewidywanej , wytrzymałości R2S = 230 kGJcm2 należy użyć pospółki lub żwiru klasy ,,250. C. WODA 1. Rola wody w betonie Woda odgrywa w betonie podwójną rolę: chemiczną i mechaniczną. Działanie chemiczne polega na procesie hydratacji, rozszczepiającym składniki cementu i tworzącym nowe związki chemiczne, które otaczając ziarna kruszywa stanowią wraz z nimi jednolitą masę o własnościach konstrukcyjnych. Działanie mechaniczne wody – to otulenie ziarn zaczynem cementowym pod postacią cienkiej warstewki, jak gdyby błonki i zapełnienie próżni kruszywa. Dzięki tej czynności beton nie rozpada się mechanicznie na składniki i uzyskuje zdolność szczelnego wypełniania form, czyli staje się urabialny. 2. Wska niki: wodo-cementowy i cementowo-wodny. Ilość wody w zarobie decyduje, jak wiemy, o ciekłości betonu. Nie cała jednak woda, potrzebna przy układaniu betonu w deskowania lub w formy, bierze udział w dalszym procesie. [przypisy: podsypka cementowo piaskowa, mrówka kraśnik, mrówka kraśnik aluminiowe ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kolorowanka mrówka kraśnik podsypka cementowo piaskowa