Liczba kondygnacji w zalozeniach projektowych

Liczba kondygnacji w założeniach projektowych często jest z góry narzucona wytycznymi urbanistycznymi. Za kondygnację nadziemną uważa się parter i piętra bez poddaszy użytkowych ukrytych w bryle dachu. Kondygnacje mogą mieć różną wysokość. Jednakże ta sama kondygnacja najczęściej ma stałą wysokość, a to ze względów konstrukcyjnych. Możliwe są jednak różnice wysokości na jednej kondygnacji. Zachodzi to najczęściej w kondygnacjach podziemnych (np. kotłownia c. o. wymaga pogłębienia). Często również spadek terenu powoduje konieczność wprowadzenia zmian w wysokości kondygnacji. W wypadkach tych należy wyprowadzić średnią ważoną wysokości poszczególnych kondygnacji brutto. Przy różnych poziomach zagłębienia piwnic kubatura części piwnicznej może być ustalona z rozbiciem na poszczególne bryły lub z zastosowaniem średniej ważonej wysokości. Przez powierzchnię zabudowy rozumiemy obrys zewnętrzny murów parteru wraz z podcieniami i prześwitami, lecz bez wliczania schodów zewnętrznych lub wystających balkonów. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne określają wielkość powierzchni lub kubatury określoną w normach na jednostkę użytkową. Będzie to np. 57,5 m3 kubatury budynku mieszkalnego na 1 mieszkańca lub 11 m2 powierzchni użytkowej na 1 mieszkańca. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne zostały Wprowadzone we wszystkich normatywach dla poszczególnych obiektów i są uwzględniane przy sporządzaniu założeń projektowych. [przypisy: alsafloor , vega meble białystok , rolety dzień i noc ]

Powiązane tematy z artykułem: alsafloor rolety dzień i noc vega meble białystok