Krzywe obrazuja zmiennosc wytrzymalosci zaleznie od róznych wskazników cementowo-wodnych przy uzyciu cementu portlandzkiego

Krzywe obrazują zmienność wytrzymałości zależnie od różnych wskaźników cementowo-wodnych przy użyciu cementu portlandzkiego, przy stałym uziarnieniu i pozostających bez zmian warunkach atmosferycznych twardnienia betonu; zmiana wymienionych czynników może zmienić kształt krzywych i przesunąć w lewo lub w prawo przedział maksymalnych rzędnych; wartości naprężeń niszczących (wytrzymałości) należy również traktować orientacyjnie. 3. Stopnie ciekłości betonu Pod względem ciekłości rozróżniamy w praktyce trzy rodzaje betonu: beton ubijalny, którego wilgotność nie przewyższa wilgotności ziemi, beton plastyczny (półciekły) , posiadający konsystencję gęstej śmietany oraz beton lany (ciekły), spływający z łopaty przy poziomym jej położeniu. Jak łatwo zauważyć, nawet najmniej ciekły beton ubijalny ma wskaźnik cementowo-wodny mniejszy od wskaźnika zaczynu pełnego – = – = 4,35, tzn. że i w tym betonie powstają pewne, nieduże zres ztą ilości mikroporów. Oczywiście stosuje się także betony o ciekłości pośredniej. Ciekłość bowiem betonu zależy także od rodzaju i uziarnienia kruszywa; do betonów tłuczniowych należy dodać więcej wody, niż do betonów żwirowych, jak również większa zawartość piasku lub miału wymaga większych ilości wody dla osiągnięcia tej samej ciekłości. Ponadto na ilości wody wpływają: wilgotność użytego kruszywa, stan atmosferyczny oraz nasiąkliwość kruszywa. [hasła pokrewne: co zamiast płytek w kuchni, rolety dzień i noc, mysz zaroślowa ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni mysz zaroślowa rolety dzień i noc