grunty bardzo miekkie

Niektórzy badacze określają tę głębokość jako taką, przy której wykop może być nie odeskowany. Prawidłowszy jest jednak pogląd i bezpieczniejszy że przy gruntach spoistych można nie rozpierać wykopu na głębokość n, = Zo = ~ ]iN!li = ~ tg (450 + cp/2) Przy gruntach plastycznych, jeśli przyjmiemy tp = 0, to tg (45 o + tp/2) = 2c Przy określeniu c w T/m2 i y w T/m3 otrzymujemy Hn w m. W praktyce tam, gdzie w gruntach spoistych nie można ustalić wy-starczająco dokładnie wielkości c, można przyjmować niżej podane głębokości wykopów, przy których ścian pionowych można nie deskować. Dane te odnoszą się do wykopu chronionego przed spływaniem do niego wody deszczowej z nawierzchni ulicy oraz rozpartego przynajmniej jedną rozporą na swej krawędzi górnej (tuż przy powierzchni ulicy), a mianowicie: grunty bardzo miękkie (plastyczne) – < 1,5 m grunty twardoplastyczne 1,2--; -2,5 m grunty półzwarte 2,5--; -3,5 m 7. 3. 2. 3. [przypisy: wysokość baterii wannowej, co zamiast płytek w kuchni, mrówka kościerzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni mrówka kościerzyna wysokość baterii wannowej