Grunt przy krawedzi wykopu nie moze przesunac sie w kierunku wykopu

Grunt przy krawędzi wykopu nie może przesunąć się w kierunku wykopu, gdyż, jak to już było wspomniane, przeszkodzi temu rozpora. W miarę wykonywania wykopu istnieje jednak możliwość poziomego ruchu poniżej, w miarę pogłębienia i obudowy wykopu. Powierzchnia odłamu będzie miała w tych warunkach inny kształt, niż płaszczyzna odłamu Rankinea. Nie będzie ona przede wszystkim płaszczyzną w dolnej swej części, natomiast będzie styczną -do płaszczyzny nachylonej pod kątem 450 + cp/2, odpowiadającej teorii Rankinea; w górnej części musi być prostopadła do terenu. Aby znaleźć kształt powierzchni odpowiadającej podanym wyżej warunkom, dokonano wielu badań i to zarówno modelowych, jak bezpośrednich pomiarów naprężeń w środowisku gruntowym w bezpośrednim sąsiedztwie ściany wykopu. [podobne: mrówka kraśnik, waga prętów zbrojeniowych, rolety dzień i noc ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kraśnik rolety dzień i noc waga prętów zbrojeniowych