Gotowe wyroby kamienne

Gotowe wyroby kamienne bada się metodami dostosowanymi do ich rodzaju i postaci. Badania materiałów brukowych obejmują: pobranie próbek, określenie wymiarów i kształtu, sprawdzenie jednorodności materiału, z którego wykonano brukowy materiał, badanie petrograficzne, oznaczenie ciężaru objętościowego, ciężaru właściwego, nasiąkliwości, porowatości, odporności na zamrażanie, wytrzymałości na ściskanie, ścieralność na tarczy oraz oznaczenie zwięzłości. Pobieranie próbek i badanie wykonuje się metodami podanymi poprzednio, Badania kruszywa Badania kruszywa naturalnego i łamanego obejmują: pobranie i prze- słanie próbek do laboratorium, ustalenie nazwy skały z której pochodzi kruszywo, badania uziarnienia, jednorodności materiału, stopnia zwietrzenia, zanieczyszczeń, ścieralności w bębnie Devala, oznaczenie ciężaru objętościowego, właściwego, twardości (kruchości) oraz nasiąkliwości. [przypisy: wysokość baterii wannowej, vega meble białystok, strop ackermana ]

Powiązane tematy z artykułem: strop ackermana vega meble białystok wysokość baterii wannowej