glebokosci naprezenia poziome w gruncie

Aby wyznaczyć tę głębokość, można posłużyć się rozważaniami teorii Rankinea : Przy ruchu ściany w kierunku wykopu z położenia do położenia a naprężenia w gruncie spoistym będą się zmieniały następująco. Do głębokości Zo = ~]i N !li – naprężenia są ujemne, to znaczy grunt nie obciąża ściany, jeśli nie pojawi się rysa na powierzchni gruntu. We wzorze tym: y – ciężar objętościowy gruntu, c – spójność gruntu, N!li = tg2 ( 45 o + ; ) gdzie tp – kąt tarcia wewnętrznego gruntu. Poniżej wymienionej głębokości naprężenia poziome w gruncie mają wartość dodatnią i będą zwiększać się w miarę zagłębienia. Przy głębokości Ho = 2 Zo suma naprężeń dodatnich wyrównuje sumę naprężeń ujemnych. [patrz też: vega meble białystok, mrówka kolorowanka, olx rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kolorowanka olx rzeszów vega meble białystok