Gipsobeton

Gipsobetonem nazywamy beton wykonany z kruszywa używanego do betonu zwykłego, gruzo lub żużlobetonu i ze spoiwa gipsowego. Najczęściej stosowanymi kruszywami jest piasek, żużel paleniskowy lub gruz ceglany odpowiednio pokruszony i oczyszczony. Z gipsobetonu wykonuje się elementy ścienne w postaci bloków pełnych lub pustaki stropowe w rodzaju pustaków żużlo- betonowych DMS. Używa się go również do budowy monolitycznych ścian wylewanych w deskowaniach przestawnych. Wytrzymałość gipsobetonów w stanie suchym w zależności od użytego kruszywa i ilości gipsu w 1 m3 betonu mieści się najczęściej w granicach 30-; . -75 kG/cm2. Trzeba jednak pamiętać, że gipsobeton zawilgocony traci gwałtownie wytrzymałość, która spada nieraz do 30% jego wytrzymałości w stanie całkowicie suchym. Ciężar objętościowy gipsobetonu w zależności od rodzaju, ciężaru i uziarnienia kruszywa wynosi 1200-7-1600 kG/m3 . 5. 4. [więcej w: rolety dzień i noc, mrówka kowalewo pomorskie, podsypka cementowo piaskowa ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kowalewo pomorskie podsypka cementowo piaskowa rolety dzień i noc