Frakcje kruszywa

Frakcję kruszywa, jaka przeszła przez dane sito, oznacza się przez odjęcie od pierwotnego ciężaru kruszywa wsypanego do sita pozostałości na sicie oraz ziarn uwolnionych z oczek siatki przez wytarcie sztywnym pędzlem sita odwróconego nad papierem. Badanie jednorodności, stopnia zwietrzenia i zanieczyszczenia kruszywa. Badania jednorodności, stopnia zwietrzenia i zanieczyszczenia kruszywa ustala się makroskopowo, a przy badaniach dokładniejszych – na szlifach mikroskopowych, sporządzanych z poszczególnych kawałków kruszywa. W przypadku kruszywa niejednorodnego, należy podać jakie rodzaje skał i w jakim procentowym stosunku, wchodzą w Skład kruszywa. Zanieczyszczenia kruszywa bada się przez odmycie lub odsianie. Przy badaniach kruszyw granulowanych ustala się uziarnienie, jednorodność. skład, stopień zwietrzenia, zawartość zanieczyszczeń, kształt ziarn oraz kruchość. [podobne: waga prętów zbrojeniowych, co zamiast płytek w kuchni, olx bochnia ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni olx bochnia waga prętów zbrojeniowych