dlugosc wbijanych pal

Ze względu na ograniczoną długość wbijanych pali przy głębszych wykopach muszą być ścianki wbijane w kilku rzędach, co wymaga wykonania znacznie większej ilości robót ziemnych. Rozważenie wymienionych wyżej względów ogranicza w znacznym stopniu możliwość stosowania ścianek szczelnych w wykopach kanalizacyjnych jako zasadniczego sposobu czasowej obudowy ścian wykopu. Są one natomiast bardzo przydatne do wykonywania dolnej części wykopu, można tu bowiem stosować w charakterze ścianek szczelnych krótkie deski z wpustami o długości nie przekraczającej 1,5 m. Deski te wbite pionowo przy balach obudowy poziomej w dole wykopu tam, gdzie trudno jest opanować dopływ wody wraz z cząstkami gruntu, pozwalają na łatwiejsze wykończenie wykopu i wykonanie jego odwodnienia. Długość desek należy tak dobierać, aby były one wbite w grunt na. głębokość. wynoszącą ok. 1/3 ich długości, tzn. przy deskach o długości 1,5 m muszą być wbite na głębokość ok. 0,50 m poniżej dna wykopu, dając ochronną ściankę o wysokości 1,0 m. 7. 3. 2. [podobne: co zamiast płytek w kuchni, wysokość baterii wannowej, mrówka kraśnik ]

Powiązane tematy z artykułem: co zamiast płytek w kuchni mrówka kraśnik wysokość baterii wannowej