DAWKOWANIE WAGOWO-OBJETOSCIOWE

DAWKOWANIE WAGOWO-OBJĘTOŚCIOWE Metoda wagowo-objętościowa dawkowania polega na tym, że kruszywo i wodę dozujemy objętościowo, cement zaś wagowo. Dając cement na wagę, mamy gwarancję, że w każdym metrze sześciennym wykonanego betonu będzie przy dokładnym wymieszaniu składników jednakowa ilość cementu. Projektując mieszankę, korzystamy z tablicy , w której zamieszczono przybliżone ilości kruszywa i wody w 1 ma ułożonego w deskowaniu betonu, zależnie od zawartości cementu i ciekłości betonu. Ilości wody i kruszywa są podane w litrach. Tablica zawiera dane, wyprowadzone na podstawie licznych doświadczeń. Nie są one bezwzględnie ścisłe, gdyż ilości składników w betonie zależą od uziarnienia i kształtu ziarn kruszywa oraz od jego wilgotności. Przebieg dozowania wagowo-objętościowego wyjaśniają następujące przykłady: Przykład I Należy zaprojektować plastyczny beton żwirowy o zawartości 300 kg na 1 m 3 ułożonego betonu. W tym celu oblicza się ilości poszczególnych składników betonu tak, aby po wymieszaniu otrzymać np. 1/2 m 3 zarobu. Należy zatem zmieszać: cementu -150 kg, piasku 445= 223 t, żwiru 890= 445 l, wody 150= 75 l. Odmierzanie objętości piasku i żwiru najlepiej wykonać w skrzyni o wymiarach podstawy 1,00 X 1,00 m i wysokości 0,60 – 0,7Q m. Do tej skrzyni wrzucamy również dobrze wymieszany zarób celem obmierzenia; obmiar wykazuje objętość betonu 530 l. Z przeprowadzonej próby wynika, że dla otrzymania właściwej mieszanki, zawierającej ściśle 300 kg cementu i 150 l wody w 1 ma ułożonego betonu, należy zmniejszyć ilość piasku i żwiru w stosunku 530= 1,06; potrzebna zatem ilość piasku w l, m3 betonu wyniesie: 445: 1,06 = 420 l, żwiru zaś 90 : 1,06 840 1. Ze względu na warunek znacznej wytrzymałości zakładamy stosowanie cementu marki ,,350. Ponieważ jednak, jak wynika z warunków zadania, konstrukcja ma być uzbrojona, najwłaściwiej jest użyć betonu o konsy stencji półciekłej (plastycznego), gdyż, beton ubijalny jest trudniejszy w ułożeniu, lany zaś jest kosztowniejszy z powodu większej zawartości cementu. Wskaźnikowi cementowo- wodnemu równemu 2,5 odpowiada beton plastyczny o zawartości 400 kg cementu. [hasła pokrewne: wysokość baterii wannowej, olx dzierżoniów, mrówka kowalewo pomorskie ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kowalewo pomorskie olx dzierżoniów wysokość baterii wannowej