DAWKOWANIE WAGOWE

DAWKOWANIE WAGOWE Dawkowanie wagowe jest metodą najczęściej stosowaną przy poważniejszych robotach żelbetowych lub betonowych, gdyż daje wystarczającą dokładność i ponadto odznacza się prostotą teoretycznych założeń. Zasadę dawkowania wagowego przy projektowaniu mieszanki stanowi oparcie się na absolutnych objętościach składników betonu. Absolutna objętość któregokolwiek składnika wyraża się stosunkiem ciężaru tego składnika w stanie suchym do jego ciężaru właściwego, np. dla piasku , gdzie F jest ciężarem piasku, oznacza, że piasek ułożył się w naczyniu tak szczelnie, że nie posiada próżni; mówiąc inaczej, piasek posiada w tym wypadku największą gęstość . : Ponieważ zadaniem dozowania jest takie dobranie składników, aby ułożony w deskowaniu beton nie zawierał próżni (był najbardziej szczelny), podstawą dawkowania wagowego jest tzw. równanie absolutnych objętości: gdzie: C – ciężar cementu w l ma (1000 litrach) beto nu. F – ciężar suchego piasku lub miału w 1 m3 (1000 litrach) betonu, G – ciężar suchego żwiru (lub grysu) w 1 ma (1000 litrach) betonu, W -:- ciężar wody w kg równy objętości w litrach (w 1 m3 betonu), Cew – ciężar właściwy cementu, Pcw – ciężar właściwy piasku lub miału, Gew – ciężar właściwy żwiru lub grysu. [przypisy: dachówka karpiówka wymiary, olx rzeszów, strop ackermana ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary olx rzeszów strop ackermana