DAWKOWANIE OBJETOSCIOWE

DAWKOWANIE OBJĘTOŚCIOWE Najdawniej stosowane dozowanie objętościowe jest sposobem najprostszym, lecz niedokładnym; polega on na tym, że stosunek mieszaniny określa się objętościami poszczególnych składników. Do żwirowych betonów konstrukcyjnych stosuje się stosunek 1 : 2 : 4 – z tym, że pierwsza liczba oznacza cement, druga – piasek, trzecia – żwir; mieszamy pp. jedną taczkę cementu, dwie taczki piasku i cztery taczki żwiru. Słabsze betony wykonuje się w stosunku 1 : 3 : 6 i 1 : 4 : 8, mocniejszy beton w stosunku 1 : 1,5 : 3. Jeżeli zamiast piasku i żwiru stosujemy pospółkę, wówczas stosunek składników wyraża się dwiema cyframi, np. 1 : 4 lub , 1 : 5, przy czym beton z pospółki o składzie 1 : 4 odpowiada pod względem wytrzymałości mniej więcej betonowi z piasku i żwiru o stosunku składników 1 : 2 : 4. Analogicznie skład betonu z pospółki 1 : 5 posiada w przybliżeniu wytrzymałość betonu żwirowego 1 : 3 : 6. Dla betonów żwirowych sto sunek objętościowy piasku do żwiru wynosi zawsze 1 : 2; przy stosowani u zamiast żwiru kruszywa łamanego (beton tłuczniowy) stosunek piasku do tłucznia wynosi 1 : 1,5. Użycie większej ilości piasku do betonu tłuczniowego, niż do żwirowego, tłumaczy się tym, że beton tłuczniowy ze względu na kanciastość ziarn jest trudniejszy do uszczelnienia i mniej urabialny od betonu żwirowego. [podobne: mrówka kowalewo pomorskie ceny, mysz zaroślowa, mrówka kowalewo pomorskie ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary mrówka kowalewo pomorskie mysz zaroślowa