Dane fizjograficzne

Dane fizjograficzne. Obejmują one analizę terenu przeznaczonego pod budowę z punktu widzenia geologicznego, struktury i wytrzymałości gruntu, jak również klimatu, nasłonecznienia, wiatrów, kotlin, wilgotności itp. Badani gruntu mają na celu ustalenie jakości jego warstw, . ich wzajemnego układu oraz poziomu wód gruntowych. Szczególnie ważne jest ustalenie wytrzymałości gruntu na żądanej głębokości, zależnej od głębokości posadowienia fundamentów (2,00-:-3,00 m od powierzchni terenu). Ważne jest wykrycie występujących ewentualnie gruntów złych, jak kurzawka, torf, nasypy lub podziemne jeziora, rzeki itp. Dokładna znajomość warunków geologicznych uchroni przed błędnymi decyzjami, które mogłyby bardzo skomplikować zagadnienie fundamentowania i podpiwniczenia budynku. W ramach założeń projektowych ustalone zostaną pozostałe dane dokumentacji wstępnej. Będą to: a) wymagane efekty ekonomiczne, b) wskaźniki techniczno-ekonomiczne, c) przewidywana kubatura budynku, d) liczba kondygnacji podziemnych i nadziemnych, ę) ogólna konstrukcja budynku, e) przewidywane instalacje, f) koszt inwestycji, g) potrzebna ilość stadiów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, li) czasokres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, k) czasokres realizacji budowy (inwestycji) – inaczej plan finansowy budowy. [podobne: alsafloor , vega meble białystok , rolety dzień i noc ]

Powiązane tematy z artykułem: alsafloor rolety dzień i noc vega meble białystok