Bezposrednio po zakonczeniu ukladania nastepuje zsiadanie sie betonu;

Bezpośrednio po zakończeniu układania następuje zsiadanie się betonu; część wody występuje na powierzchnię i stąd odparowuje. Z pozostałej ilości wody, tzw. wody strukturalnej, tylko część wiąże się chemicznie z cementem. Ciężar wody łączącej się chemicznie z cementem wynosi około 23 % wagi cementu, nadmiar zaś wody strukturalnej odparowuje z twardniejącego betonu, tworząc w nim drobne pory, tzw. mikropory i zmniejszając wytrzymałość materiału. Na 1 m3 betonu ilość wody biorącej udział w procesach chemicznych wynosi od 50 do 70 kg zależnie od marki l zawartości cementu, ze względu zaś na urabialność – od 90 do 350 -kg zależnie od stopnia urabialności. Stosunek wagowy ilości wody do ilości cementu nazywamy wskaźnikiem wodo-cementowym i oznaczamy ułamkiem W, gdzie W – ilość wody (w kg), C – ilość cementu (w kg). Przy zmieszaniu z cementem całej wody strukturalnej wskaźnik wodo-cementowy wynosi około 0, 23 = 0,23); praktycznie w ielkości wskaźnika wahają się od 0,30 do 0,80. Zaczyn, posiadający – = 0,23, nazywamy zaczynem wskaźnik cementowo-wodny np. jeżeli Obydwa wskaźniki charakteryzują wytrzymałość betonu: jeżeli nie zmieniając uziarnienia kruszywa, zwiększymy ze względu na potrzebną urabialność betonu ilość wody, to dla uzyskania tej samej wytrzymałości należy zwiększyć ilość cementu, aby stosunek nie uległ zmianie. [podobne: olx dzierżoniów, mrówka kościerzyna, mrówka kraśnik ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kościerzyna mrówka kraśnik olx dzierżoniów